တူယွဉ္ကာႏႊဲေပ်ာ္ မြန္ျပည္နယ္ေန႔ပြဲေတာ္

၁၉၇၄ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း နွစ္စဉ္ က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ေန႔မွာေတာ့ ယခု ၂၀၁၇ ခုနွစ္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာေတာ့ (၄၃) ျကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ခဲ့ျပီးေလးျပီး။

လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား

တမူထူးျခားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ဌာေနလူမ်ိဳးစုတို႔၏ လူေနမႈဘဝကို က်ေနာ္တို႕ေဒသအတြင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။သဘာဝအတိုင္းနီးပါး က်န္ရိွလွ်က္ရိွေသာ သစ္ေတာ၊ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္ကုန္ျမင့္ေပၚတြင္ အမ်ားစုေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဒသဟုဆိုလည္း မမွားေပ။ သူတို႔သည္ ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကအလုပ္အကိုင္အျဖင့္ ဝမ္းစာကို ျဖည့္ၾကေလသည္။

“အျပစ္လုိ႔ မျမင္ပါဘူး” ဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ထံသုိ႔

“ --- ဝန္ထမ္းဆုိတာ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ အစုိးရ အတြက္ လုပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနည္းအရဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့သူကို မဲေပးလုိ႔ရတယ္။ ေထာက္ခံခ်င္တဲ့ ပါတီကို ေထာက္ခံလို႔ရတယ္။…

မာန္မာနေတြ၊ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳေတြကို မေလ်ာ့ေသးသ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဝးေနအုံးမယ္

မတ္လတစ္ရက္ေန႔ကစၿပီးေတာ့ ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာဆိုရင္ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမွဳရိွလာၿပီလို႔ စၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ မတ္လပထမရက္မွာပဲ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ရဲ႕ နို္င္ငံေရးဆို္င္ရာ ညိွနိွဳင္းေဆြးေႏြးေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) နဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုဌာနဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔က…

စြန္႔ပစ္ခံ ရင္ခြင့္မဲ့ ဘဝမ်ား

“ေဝး..အေမတို႔ ျပန္လာျပီ” ဟူေသာ အသံနွင့္ အတူ ဟင္းခ်က္တမ္း ကစားေနျကသည့္ အသက္ေျခာက္နွစ္မွ ဆယ္နွစ္အရြယ္ ကေလးငယ္ေျခာက္ဦးမွာ လက္ထဲရွိ ကစားလက္စ ပစၥည္းမ်ားကိုခ်ကာ ျခံဝင္းထဲသို႔ ဝင္လာသည့္ လိုက္ထရပ္ကားဆီသို႔ ျမဴးထူးစြာျဖင့္ အေျပးအလႊား…

ကယားျပည္နယ္အစိုးရ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ပါၿပီေလာ

ျပည္နယ္အတြင္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေျဖရွင္းစရာ မၿပီးပ်က္ေသးေသာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ထင္သေလာက္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရာတြင္ အားနည္းလွ်က္ရိွေနၿပီး ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးေျဖရွင္းရန္ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလွ်က္ရိွဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက…

“တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး”ကို ဝုိင္းပတ္ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံု

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ အပါအဝင္ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံုျဖစ္ပြားလာမႈက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈနဲ႔အၿပိဳင္ တေန႔တျခား တိုးတက္မ်ား ျပား ျဖစ္ပြားလာေနပါတယ္။ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး”ေျပာတာမ်ားေလေလ၊ ျပစ္မႈမ်ိဳးစံု ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကလည္း ျမင့္မား၊ မ်ားျပားေလေလမ်ား ျဖစ္ေနေရာ့သလားလို႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။ “တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး” ပါးစပ္ကေန ေျပာလြန္းလွတဲ့…

စားသုံးသူ အခြင့္အေရးဘက္ကိုလည္း လွည့္ၾကည့္ေပးပါ

ယခု စည္ပင္သာယာေရးဌာန၏ သားသတ္လိုင္စင္ခ်ထားမႈသည္ ယခင္ႏွစ္ကအတိုင္းသာ ခ်ထားသည္။ ယခင့္ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ သားသတ္လိုင္စင္ခ်ထားမႈသည္ ေငြအမ်ားဆံုးေပးႏိုင္သူသာလွ်င္ အႏိုင္ရသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။
Subscribe to this RSS feed