စိတ္အခံေျပာင္းႏိုင္မွ အရိပ္သ႑ာန္ေကာင္း ရမည္

  • ခုႏွစ္
  •  ႏိုင္တိ/မြန္သတင္းေအဂ်င္စီ
  • ေဆာင္းပါး
၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ(photo: Internet) ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံ(photo: Internet)

“ေမာင္ခိုင္မြန္” ေရးေသာ “၂၀၁၇” ကဗ်ာမွ ေအာက္ပါစာသားပါဒမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္။

“၂- ဖက္တီးမွ ျမည္မယ္ဆိုယင္လည္း
ဒီေန႕ပဲ တီးေစခ်င္ၾက
အစာေတာင္း ငွက္ကေလးေတြလို
လက္ခုပ္သံကို ဆာေလာင္”
“၁- ခါလာလည္း ဒီအခ်ိဳး
မဲျပာပုဆိုးကို မၿခံဳခ်င္ေတာ့ဘူး
ပင္လံု”

ဤဆာေလာင္မႈ ဤဆႏၵတို႕သည္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႕ႏွင့္အတူ စတုတၴမ႑ိဳင္မီဒီ ယာ၊ ပဥၥမမ႑ိဳင္ျပည္သူတို႕သည္လည္း ပန္းတိုင္ပံုရိပ္ေဖၚႏိုင္စြမ္းရွိၾကမွသာ အျပည့္အဝသ႐ုပ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ သည္။

(၂၁) ရာစု ဒုတိယပင္လံု အစည္းအေဝး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (၁) ပါႏိုင္ငံေရး က႑ မူဝါဒသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္း (ခ) ပါ။ ႏိုင္ငံေရးက႑မူဝါဒသေဘာတူညီခ်က္- ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အ ေျခခံရမည့္မူမ်ား (၁၂) ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတရပ္တြင္ ထည့္ရမည့္ေခါင္းစည္းမ်ား၊ ပံုေသအေျခခံ မူမ်ားျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသေဘာတူညီခ်က္ဟုဆိုသည့္တိုင္ အမ်ားစုကမ်ားမ်ားစားစား အတြန္႕တက္ေဆြးေႏြး၍ ရေကာင္းေသာအရာမ်ားမဟုတ္ပါ။

၎ထဲတြင္ အခ်က္အလက္ အနည္းငယ္သည္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည္။ အေျခခံရမည့္အ ခ်က္ (၄) (ဃ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စု၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ေဒသမ်ားအ ၾကားဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ အာဏာမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲအဏာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ခြဲေဝအပ္ ႏွင္းေပးရမည္” ဟူ၍ပါရွိသည္။ “ပူးတြဲအာဏာ” ဟူေသာစကားရပ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသမိုင္း တြင္ အခြင့္အာဏာအျပည့္ဝဆံုးဟုဆိုႏိုင္ေသာ (၁၉၄၇) ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတြင္ပင္ မပါဝင္ခဲ့ဘူး ေသာ အာဏာျဖစ္သည္။ ထပ္တူျပဳအာဏာ (သို႕) ပူးတြဲက်င့္သံုးသည့္ အာဏာဇယားကို ဆိုလိုသည္ဟု အဓိပၸါယ္ ေကာက္ျခင္းျဖစ္ရာယခင့္ယခင္မ်ားက တင္ျပခဲ့ဘူးရာ၌ ႐ူတ္ေထြးမႈမ်ားသည္ (သို႕) ဘ႑ါေရးအရ အကုန္အက် မ်ားသည္ဆိုေသာ ေထာက္ကြက္မ်ားျဖင့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရဘူးပါသည္။ မည္သို႕ပူး၍ တြဲ၍ကၾကမည္ကို ဆက္လက္ ရွင္းလင္းစဥ္းစားသြားဘို႕သာ ရွိသည္။

အေျခခံရမည့္မႈမ်ားအခ်က္ (၄) ၏ (င) (စ) တို႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ မူရွိခဲ့ဘူးျပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း စကားလံုးမ်ား ကို ၎ထက္ပိုမို၍တိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္လိုသည္။ (င) တြင္ “ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မ်ားကို ျပည္ ေထာင္စုကအပ္ႏွင္းထားသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အညီလြတ္လပ္စြာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ ထူေထာင္ခြင့္ရွိ ေစရမည္” ဟုဆိုထားရာ “အညီ” ႏွင့္ “လြတ္လပ္စြာ” တို႕သည္ ဆန္႕က်င္ဘက္တရားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

(စ) တြင္ “အခြန္ေငြမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီမွ်ေဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္” ဟုဆိုထားရာ “မွ်ေဝမႈ” ပံုစံသည္ “မွ်တမႈ” “တရားနည္းလမ္းက်မႈ” တို႕ရွိဖုိ႔လိုအပ္ေပသည္၊ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္း သားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားျဖင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္း (NBF) ၏ မူဝါဒအရ ဆိုင္ ရာျပည္နယ္မ်ားက (၇၀%) ျပည္ေထာင္စုက (၃၀%) ဟု ခ်မွတ္ထားျခင္းရွိေပသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားတစ္ဦး (CNF) က ထက္ဝက္စီဟု သေဘာထားရွိေၾကာင္းၾကားသိရဘူ့းသည္။ ဤေနရာတြင္ ရာႏႈန္းအတိအက်မေဆြး ေႏြးမသတ္မွတ္ရေသးသျဖင့္ “တရားမွ်တစြာ ခြဲေဝသံုးစြဲမည္” ဟုဆိုပါက သံသယပိုရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တရားမွ်တမႈကိုမည္သို႕ ရွာမည္ဆိုသည္မွာ ျပႆနာတစံုလံုးကို တရားမွ်တမႈအေျခခံျဖင့္ ကိုင္တြယ္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမျဖစ္ႏိုင္ပါ။

အထက္ပါအတို္င္းအနည္းငယ္အေသးစိတ္ေရးျပေနရျခင္းမွာ သေဘာတူညီခ်က္တို႕သည္ အလြန္ေယဘုယ် က်လြန္းေန၍ျဖစ္သည္။ ညီလာခံလုပ္ငန္းစဥ္အရ အလွဆင္အေပၚယံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန၍လည္း ျဖစ္ သည္။ တခ်ိန္က (အတိအက်ေျပာရလွ်င္) (၂၀၁၃) ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလဆုတ္ “ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္” တြင္ “ေယ ဘုယ်မ်ားျဖင့္နပမ္းလံုးျခင္း” ဟူေသာေဆာင္းပါး ဖတ္ခဲ့ရဘူးသည္။ ထိုေဆာင္းပါး၏ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ “အခ်ဳပ္အား ျဖင့္ဆိုေသာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္စကားလံုးမ်ားျဖင့္ လံုးလည္ခ်ာလည္လိုက္ကာ ေယဘုယ်မ်ားျဖင့္ နပမ္းလံုးယင္း သက္ဆိုးရွည္ခဲ့ရပါသည္။ ေယဘုယ် ေခတ္ကုန္သင့္ပါၿပီး အႏွစ္သာရ အသစ္ ႏွင့္ ၾကံဳခ်င္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို လိုလားပါသည္၊ ေထာက္ခံပါသည္ ဆိုသူမ်ား ျပက္ သားရဲရင့္ ႏိုင္ၾကပါေစ” ဟုေရးထားသည္။

ထိုလြန္ခဲ့ေသာ (၄) ႏွစ္ကဆုေတာင္းသည္ မျပည့္ခဲ့ပါ။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေယဘုယ်ဆန္ဆန္ပင္ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပိုင္းဝင္ ျဖစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က “တာတိုခရီးေတြမွာ ခြန္အားႀကီးသူက သာ လြန္တတ္ၾကေပမဲ့ တာေဝးခရီးေတြမွာ စိတ္ဓါတ္ခိုင္မာသူေတြသာ အဓိကေအာင္ပြဲဆင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္” ဟုႏွစ္ သိမ့္မႈေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုသူကမႈ “ညီလာခံရလာဒ္ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အားရေက်နပ္မႈရွိလားဆိုတာကိုေတာ့ဘယ္လိုမွ မွတ္ခ်က္မေပးလိုဘူး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕အျပင္ကို နားေထာင္လိုက္ ယင္ပိုပီးသိမွာပါ” ဟု မီဒီယာကို ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ား၏ အျပင္ကိုေက်ာ္၍ ျပည္သူေတြပိုပီးသိမွာပါဟု ေဘာ္လီေဘာပုတ္ ေျပာဆိုျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျပည္သူေတြမည္မွ်သိသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္းေပၚလာသည္။

ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုသည္ကို ျပည္သူလူထုသည္ ၾကားဘူးနားဝ အဆင့္ထက္လြန္ပီး သိရွိခဲ့ ၿပီ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ပထမအႀကိမ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တိုက္႐ိုက္အသံလႊင္႔မႈ ရွိခဲ့သ လို ဒုတိယအႀကိမ္တြင္လည္း ရက္ေရြးပီးတိုက္႐ိုက္အသံလႊင့္ခဲ့၍ျဖစ္သည္။

ထို႕ျပင္ညီလာခံကာလမ်ားတြင္ လည္း ဂ်ာနယ္သတင္းစာမ်ား၌ ဖက္ဒရယ္ဆက္စပ္ေဆာင္းပါးမ်ားကို မၾကာမၾကာေတြရ၍ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၾကားေသာ္လည္း ဖတ္ပင္ဖတ္ေသာ္လည္း အေသးစိတ္အေျခခံက်က် နားလည္ရန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခခံ အား နည္းမႈရွိေနလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ျပည္သူလူထုသည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆီသို႕ သြားပင္သြားသင့္ေသာ္ လည္းအသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း သြားလိုေသာစိတ္ ျပင္းပ်မႈ အ႐ႈးအမူးစြဲလန္းမႈ (Passion) မျပင္းပ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ (Passion) ေပ်ာက္ေနသူမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားခ်ည္းလားဟု ဆိုလွ်င္ မဟုတ္ပါဟု ေျဖရပါမည္။

မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း) ၏ ေဆာင္းပါးတပုဒ္တြင္ ပန္းတိုင္ (vision) ကို ပံုရိပ္ေဖၚေျမွာ္ျမင္ၾကည့္ႏိုင္ရန္ ရူးသြပ္မႈ (Passion) လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား၏ အေတြးအျမင္ကို ပံုသြင္းႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားထဲ၌ မီဒီယာက ထိပ္ဆံုးကပါေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူသည္ ၎တို႕၏ အခန္းက႑မပီျပင္သေရြ႕ (Passion) မထက္သန္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ၏ မီဒီယာပါးဝမႈ (media literacy) သည္အေရးပါေၾကာင္း ရွင္းျပထားသည္။ သတင္းအခ်က္အ လက္ပါးဝမႈ (Information literacy) ႏွင့္စာေပပါးဝမႈ၊ (Literature literacy) ကိုလည္ထပ္ေပါင္း ျဖည္းဆည္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူအဖို႕ သိသာသိေနၿပီး နားလည္ႏိုင္မႈ နည္းပါးသြားလွ်င္ အဆက္မျပတ္ေပါက္ကြဲ ေနေသာသတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ မီဒီယမ္- ၾကားခံနယ္ေျမ (ပံုႏွိပ္၊ ေလလိႈင္း၊ အင္တာနက္--- စသည္) အသီးသီးၾကားတြင္ ေဝခြဲမရေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ျပတ္သားသည့္အေျဖ၊ ထက္သန္သည့္ဇြဲမာန္အစား ေတြေဝထိုင္း မႈိင္းသည့္ အေနအထားသို႕ တြန္းပို႕ေပးေစသည္။

ဤသို႕ျပည္သူအမ်ားပန္းတိုင္သို႕ လိုက္ပါလာႏိုင္မႈ အနည္းအမ်ား ပမာဏႀကီးျခင္းေသးျခင္းသည္ တဘက္ဘက္ တြင္ရပ္တည္ေနၾကေသာဘက္မ်ားကို အက်ိုးသက္ေရာက္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိရပ္တည္ေနေသာဘက္ အေၾကာင္းေကာင္းစြာ နားလည္သလိုအျခားဘက္ကို စိုးရိမ္စိတ္အခံျဖင့္၊ မယံုၾကည္မႈအခံျဖင့္ ရွျမင္ၾကသည္။ ထိုအခံမ်ားေၾကာင့္လည္း အေပးအယူ၊ အေလွ်ာ့အတင္းမလုပ္ႏိုင္၊ မလုပ္ရဲျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ဆင္း ရဲဒုကၡကို ပိုပီးေတြ႕လာရမႈႏွင့္ ပန္းတိုင္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝလိုမႈက ထိုဘက္ (၂) ဘက္အားလူထု၏ ဆန္႕က်င္ဒဏ္ခတ္မႈကို စိုးရိမ္ထိတ္လန္႕လာမႈကလည္း ပိုျဖစ္လာေစသည္။

ထို႕ေၾကာင့္လည္းေဆြးေႏြးညွိဳႏိူင္းမႈကို မျဖစ္မေနလုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ေဆြးေႏြးခ်င္စိတ္ႏွင့္ မၿပီဘဲေဆြး ေႏြးညွိဳႏႈိင္းမႈအနုပညာကို သင္ယူရေတာ့မည္။ အခ်ိန္ကာလရွည္လ်ားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူထုလည္း ေျခကုန္ လက္ပမ္းက်သြားၿပီးဆိုလွ်င္ေပးဆပ္မႈမ်ားၿပီး ေၾကးပိုႀကီးသြားႏိုင္သည္။

ေတာင္အာဖရိကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကို ေလလာၾကည့္ေသာအခါ ပါတီႏိုင္ငံေရးတြင္ ဝင္မပါေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖတ္သန္းမႈအေတြးအၾကံဳလည္း ၾကြယ္ဝေသာသူ (non- partisan politician) မ်ား၏ က႑အဓိက က်က်ပါဝင္ ခြင့္ျပဳသလို ေဆြးေႏြးညွိဳႏႈိင္းမႈအျမဳေတအဖြဲ႕ငယ္မ်ား၏ ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထားရယူျခင္းနည္းလမ္း ကို အသံုးခ်ခဲ့ေၾကာင္းေတြရသည္။ ထို႕ျပင္ပန္းတိုင္ကို အဆင့္ခြဲၿပီး စခန္းဆင္အလိုက္ပန္းတိုင္ငယ္ အဆင့္ဆင့္ တပ္ခ်သြားသည္ကို ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ညီလာခံႀကီးမ်ားသည္ အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ပီး အတည္ျပဳျခင္း အ လုပ္ကိုသာလုပ္ၾကသည္။

ဤသို႕လုပ္ႏိုင္ၿပီဆိုလွ်င္ စခန္းဆင့္ပန္းတိုင္ငယ္မ်ားအတြင္း၊ အျမဳေတအဖြဲ႕ငယ္မ်ား အတြင္းစိတ္အခံ (mind- set) မ်ားေျပာင္းလဲလာၿပီးအရိပ္သ႑ါန္ဟုဆိုေသာ ရလာဒ္အေျဖမ်ား အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေမွ်ာ္မွန္ထားေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ အမည္ခံအဆင့္မွ လက္ေတြက်ေသာ အမ်ားညီ (အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသး) ဖက္ဒရယ္သို႕တက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ (၂၁) ရာစု ဒုတိယပင္လံု၏ (၆) လတစ္ႀကိမ္ညီလာခံႀကီးကို ဤနည္းျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္လွ်င္ ေယဘုယ်အတည္ျပဳခ်က္မ်ား ျဖင့္သြားေနရသည့္ ဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္လိမ့္မည္ဟု အၾကံျပဳခ်င္ပါသည္။

တဦးတည္း၏ ဆႏၵအရေျပာလွ်င္မႈ-အစပိုင္း ကဗ်ာစာသားအတိုင္း (၂) ဖက္တီးမွ ျမည္မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႕ပင္ တီးလိုက္ေစခ်င္ပါသည္။