ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KBC ေတြ႔ဆံု

ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ NRPC ရံုးမွာ မနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း လက္ရွိထုိးစစ္မ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား၏ ရိကၡာအကူအညီကုိ အစုိးရမွ ပိတ္ပင္ထားမႈ၊ ကခ်င္လူထု၏မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးသြားေၾကာင္း KBC က ေျပာထားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး၏ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေဆြးေႏြးရန္’ အထူးဖိတ္ေခၚမႈ ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတြ႔ဆံုမႈျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ျငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္း (Shalom Foundation) မွ ဆရာမေဒၚဂ်ာနန္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

အစုိးရဘက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ၆ ဦး ႏွင့္ KBC ဘက္ စုစုေပါင္း ၁၂ ဦး တုိ႔ ယေန႔ NRPC ရံုးမွာ အခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲခန္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Last modified onTuesday, 25 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 10:14