ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NCA ကိစၥ မေဆြးေႏြးေၾကာင္း KBC ရွင္းလင္း

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ KBC ကုိယ္စားလွယ္မ်ား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း အစုိးရ သတင္းမ်ားေဖာ္ျပမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး KBC က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဇူလုိင္ ၂၄ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KBC ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆံုမႈ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းေၾကးမံုႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း စသည့္ အစုိးရပုိင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အျခား သတင္းဌာနအခ်ိဳ႕တုိ႔က ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ထုိသတင္းမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုမွေမးျမန္းမႈမ်ားလာသျဖင့္ လူမႈကြန္ယွက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KBC အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး Rev. Dr. Samson က ဆုိသည္။

KBC သည္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မဟုတ္သလုိ တႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး NCA ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခံရျခင္းလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း ထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ေတြ႔ဆံုစဥ္က NCA ေရးထုိးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚက္တာတင္မ်ိဳးဝင္း အခ်ိန္ ၄ မိနစ္ခန္႔ေျပာဆုိခဲ့ေသာ္လည္း KBC ဘက္မွ တစ္စံုတစ္ရာျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းရွင္းလင္းထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္ေန႔ KBC မွ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ထံ ေပးပုိ႔ေသာစာထဲတြင္ ‘ယခင္အစုိးရ လက္ထက္စတင္ခဲ့ေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ တပ္မေတာ္က လြမ္းမုိးမႈမ်ားသျဖင့္ အာမခံခ်က္မရွိေသာေၾကာင့္ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ NCA ကုိ အေလးထားေျပာဆုိေနျခင္းထက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေနေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပီျပင္လာရန္နည္းလမ္းရွာဖုိ႔’ အၾကံျပဳထားသည့္ အခ်က္ပါရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

တုိက္ပြဲအတြင္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ား အမွန္တကယ္ ခံစားေနရေသာ မတရားမႈမ်ားကုိ သြားေရာက္ေျပာျပျခင္းသားျဖစ္သည္ဟု ဆုိထားသည္။