တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူမႈ ရေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ား မရပ္ေသး

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA)၊ တအာင္း တပ္မေတာ္ (TNLA)တို႔ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျပင္းထန္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed