လိုလားခ်က္မ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ဆုပ္ကိုင္ထားပါက နွစ္ဘက္ညိွနိွဳင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ၾကန္႔ၾကာႏိုုင္

သက္ဆုုိင္ရာ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လိုလားမွဳမ်ားကို အေလ်ာ့အတင္းမရွိပဲ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ ဆုပ္ကိုင္ထားမည္ဆိုပါက နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ ညိွနိွဳင္းမႈမ်ားအခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာနိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံ ေလးရက္ေန႔ေျမာက္ မနက္ပိုုင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ အဆိုျပဳမွဳမ်ားအေပၚ ၾကန္႔ၾကာေနရေၾကာင္းကိုု ေမးျမန္းရာတြင္ ယင္းသိုု႔ ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ရာနွဳန္းအျပည့္ရမွ လက္ခံမယ္၊ သေဘာတူမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာေတြကနည္းနည္းၾကာမယ္ေပ့ါ။ အဲ့ေတာ့ နွစ္ဘက္လုံးကေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တာ အျပည့္မရနုိင္ဘူး။ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္အေလ်ာ့အတင္းေတာ့ရိွရမယ္။ ဒါမွလည္း က်ေနာ္တို႔လည္း ဆက္ၿပီးေတာ့ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လို႔ရမယ္ ” ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညိွနိွဳင္းမွဳတြင္ နွစ္ဘက္၏ အဓိကစိုးရိမ္ပူပန္မွဳမွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမွဳ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ သေဘာတူညီမွဳမ်ားကို ထပ္မံခ်ိဳးေဖာက္မွဳ မရိွေစရန္ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္ၿပီး ထိုုအခ်က္ကို ပို၍ခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ သေဘာတူထားၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုုပါ သေဘာတူညီမႈကိုု ေရရွည္ခိုုင္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းမည့္ နည္းလမ္းပိုင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးရာတြင္ နွစ္ဦးနွစ္ဘက္ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳရိွေနသည္ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။

ယမန္ႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ ပထမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံတြင္ UNFC အေနနွင့္ တက္ေရာက္ၿပီး စာတမ္းဖတ္ခြင့္ရိွခဲ့ေသာ္ ယခုဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံအစည္းေဝးကိုုမူ UNFC က တက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။

UNFC ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုအေျခခံၿပီး NCA လက္မွတ္မထိုးနိုင္ေသးခင္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံကို ေလ့လာသူအျဖစ္တက္ေရာက္နိုင္ေရးအတြက္ ၾကားခံလက္မွတ္အျဖစ္ ကတိက၀တ္ျပဳခ်က္ (Deed of Commitment – DoC)ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေပးရန္ အစိုးရက ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာ္လည္း UNFC အဖြဲ႔၀င္အဖြဲ႔အစည္းအားလုံးက သေဘာတူလက္ခံထားျခင္း မရိွေသးေသာေၾကာင့္ ကတိကဝတ္ျပဳခ်က္ကို မထိုးနုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ကေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ UNFC အေနနွင့္ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားႏိုင္ရန္ အတြက္ အားလုံးနွင့္ဆက္လက္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာသြားရန္ရိွသည္ဟု ခူးဦးရယ္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစုပင္လုံၿပီးလွွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ DPN နွင့္ညိွနိွဳင္းဆြးေႏြး မွဳမ်ားကို မူလအတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္မွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေဆြးေႏြးမွဳျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌး ကေျပာသည္။

တစ္နုိင္ငံလုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA ေအာက္ေရာက္ရွိလာေစရန္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးတံခါးကို ဖြင့္ျပီး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဥကၠဌ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင္လုံ၊ ဒုတိယအစည္းအေဝး အဖြင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွဦးေဆာင္ေနေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစုိးရလက္ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) အေနျဖင့္ တစ္ႏုုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္ေတြ႔က်က် ျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏွင့္ NCA ပုိမုိခုိင္မာေစေရး အဆုိျပဳခ်က္ (၉)ခ်က္ကုိ တရား၀င္ ညွိႏႈိင္းလာခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ-ဇူလုိင္လ မ်ားတြင္ NLD အစုိးရ၏ ၂၁-ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပေရးဆပ္ေကာ္မတီ(၂)ႏွင့္ DPN တုိ႔ၾကားတြင္ တရား၀င္ (၃) ႀကိမ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ျပန္လည္သုံးသပ္အစည္းအေ၀း (၂) ႀကိမ္၊ အလြတ္သေဘာ (၂) ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ပါသည္ ဟု (၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းႏွင့္ ပတ္သက္၍ UNFC၏ ေမလ(၂၃)ရက္ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားထားပါသည္။

UNFC တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ KIO ၊SSPP၊ NMSP၊ KNPP၊ ANC ၊ WNO၊ ႏွင့္ LDU ဟူ၍ ၇ ဖြဲ႕ရွိေသာ္လည္း KIOႏွင့္WNO တုိ႔မွာႏုတ္ထြက္စာတင္ထားျပီး SSPPႏွင့္KIOမွာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႈိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၇ ဖြဲ႕)တြင္ပါ၀င္ကာ ယခုက်င္းပသည့္ ဒုတိယအၾကိမ္ အစည္းအေ၀းသို႔တက္ေရာက္ျပီး UNFC မွ NMSP၊ KNPP၊ ANC ၊ WNO၊ LDU ၅ဖြဲ႕သာ ညီလာခံမတက္ဘဲက်န္ရွိေနခဲ့သည္။