ေနရာက်ပ္တည္းေနေသာ လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း အိပ္ေဆာင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မည္

အက်ဥ္းသားမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္ထားေသာ လူဦးေရ အေရအတြက္ထက္ ပိုမိုထိန္းသိမ္းထားေနရေသာ လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေနရာက်ဥ္းေျမာင္းေနမႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ အက်ဥ္းသား အိပ္ေဆာင္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရိွတြင္ လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ အက်ဥ္းသားဦးေရထက္ ပိုမိုထိန္းသိမ္းထားရိွေနရၿပီး တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ အက်ဥ္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေနရာထိုင္ခင္း အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

“အဲ့ဒါကို ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ ေထာင္အသစ္ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔ရိွမယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ တင္ဒါေခၚေနၿပီး။ အက်ဥ္းသား အိပ္ေဆာင္ ႏွစ္ထပ္အေဆာင္ကို ထပ္ၿပီးတိုးခ်ဲ႕မွာ။”ဟု အက်ဥ္းဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမသန္းက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၂၀၀ ဆန္႔ အိပ္ေဆာင္ကို တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တင္ဒါမ်ား ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လိြဳင္ေကာ္အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း စုစုေပါင္း အက်ဥ္းသားဦးေရ ၆၉၀ ေက်ာ္အထိ ထိန္းသိမ္းထားရိွေနရေၾကာင္း သိရသည္။