မိုးရာသီေရာက္တိုင္း ရွားေတာျပည္သူ႕ေဆးရုံျပင္ေနရ

ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံုႀကီးသည္ ယခင္ႏွစ္ေႏြရာသီကပင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိုးရာသီေရာက္ခ်ိန္တိုင္း မိုးယိုမႈေၾကာင့္ လူနာေဆာင္တြင္း၊ ခြဲစိတ္ခန္းအတြင္းတြင္ ေရမ်ားအိုင္ေနလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေဆးရံုႀကီးကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ သူရိန္ေသြး(ခ)လေရာင္ေဖြးေဖြးကုမၸဏီမွ ၎တို႔ျပန္လည္ၿပီး ျပဳျပင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေထြးက ေျပာသည္။

“သူတို႔သြားျပန္လုပ္ေနၿပီ၊ ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္ေဌးကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကိုသြားျပန္လုပ္ခိုင္းေနပါၿပီ ” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ၎ေဆးရံုႀကီးသည္ ယခင္ႏွစ္တည္းက မိုးယိုခဲ့ၿပီး တစ္ႀကိမ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္ႏွစ္တြင္လည္း မိုးရာသီမိုးယိုခဲ့မႈေၾကာင့္ ၎ကုမၸဏီသည္ ဘိလပ္ေျမတို႔ႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ေသးေၾကာင္း ဦးလွေထြးကေျပာသည္။

“အရင္ႏွစ္တည္းက က်ေနာ္သူတို႔ကို ေျပာထားတယ္၊ သူတို႔လည္း ဘိလပ္ေျမေတြနဲ႔ ျပန္ျပင္ၿပီလို႔ေျပာတယ္၊ ဒီႏွစ္လည္း ထပ္ယိုျပန္တယ္၊ အရင္ႏွစ္လည္း ဒီအခ်ိန္ပဲ” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေဆးရံုႀကီးမိုးယိုသည့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုအုပ္ႀကီးသည္လည္း စာထြက္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံသို႔လည္း စာတင္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဝင့္ဝါထြန္းက ေျပာသည္။

“ဝန္ႀကီးဆီတင္ထားတယ္၊ ေဆးရံုအုပ္လည္း စာတင္ထားပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။
ရွားေတာေဆးရံုသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာမ်ားတြင္လည္း မိုးယိုလ်က္ရွိေၾကာင္း ၊ ခိုင္ခံ့မႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။