ရာသီေပၚသီးႏွံ ေဈးေကာင္းရေရး အစိုးရ၏အကူအညီ ေတာင္သူမ်ားေမွ်ာ္လင့္

  • ခုႏွစ္
  •  ကႏၲရ၀တီ
  • ကႏၲရဝတီ

ယမန္ႏွစ္က ထြက္ရွိေသာ ရာသီထြက္သီးႏွံမ်ား ေဈးနည္းခဲ့ၿပီး ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ မကာမိဘဲ အရံွဳးေပၚခဲ့သည္။ သီးႏွံေဈးေကာင္း မရရိွခဲ့ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဝင္ေငြကို ထိခိုက္ေစခဲ့သျဖင့္ ယခုႏွစ္ရာသီေပၚ သီးႏွံေဈးေကာင္းရရန္ ေတာင္သူမ်ားမွ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယာလုပ္ငန္းကို အဓိကထားလုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ ရာသီးထြက္သီးႏွံေရာင္းခ်ကာ အေျခခံစားေသာက္ရိကၡမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေနရျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ထြက္ရိွမည့္ သီးႏွံမ်ား ေဈးေကာင္းရရိွေရးသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေနၿပီဟု လိြဳင္ေကာ္ေဒသ ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရီးရယ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“အရင္ႏွစ္ေတြလိုပဲ ေစ်းနည္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေတာ္တို႔အတြက္ အခက္အခဲကေတာ့ က်ေတာ္တို႔ ေျပာင္းစိုက္ၿပီး ဆန္ဝယ္စားရတယ္ေလး။ ဆိုေတာ့ ဒီလိုပဲ ေစ်းနည္းေနမယ္ဆိုရင္ က်ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ ပိုၿပီး အခက္ခဲျဖစ္လာေစမွာေပါ့။ စားဝတ္ေနေရးက မဖူလံုေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ”ဟု ဦးရီးရယ္က ေျပာသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ကယားျပည္နယ္လူထုမ်ားႏွင့္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ အခ်ိန္တြင္လည္း ေတာင္သူမ်ားက သီးႏွံေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကထား တင္ျပၾကခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုသို႔ ေတာင္းဆိုထားခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့သည္အေျခအေနအေပၚ ေတာင္သူမ်ားက အစိုးရအေပၚ ေဝဖန္မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာခ့ဲကာ ယခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလအတြင္းက သီးႏွံေဈးတိုးျမွင့္ေပးရန္အတြက္ ဆႏၵျပေဖၚထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။

ယခင္ႏွစ္ သီးႏွံေဈးကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေတာင္သူထံသို႔ ပံုမွန္မွ်ေဝေပးရန္ ဆႏၵရိွေနၾကၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ဆက္လ်ဥ္၍ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖားတီမာေက်းရြာမွ ေျပာင္းစိုက္ေတာင္သူ ဦးကလဲရယ္က ေျပာၾကားသည္။

ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္အရ ေတာင္သူမ်ား၏ သီးႏွံေစ်းကြက္ကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အာမခံေပး၍မရႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ သီးႏွံ၏ အရည္အေသြးအရ ေဈးေပးဝယ္ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းနည္းရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတာဝန္ခံ ဦးခမ္လ်န္စြမ္းက ေတာင္သူမ်ားနွင့္ ေမလအတြင္း ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားထားဖူးသည္။

Last modified onMonday, 17 ဂ်ဴလုိင္လ 2017 10:11