ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအသစ္၏ တာဝါတိုင္ေနရာအား ကန္႔ကြက္

  • ခုႏွစ္
  •  ကႏၲရ၀တီ
  • ကႏၲရဝတီ
ေလာဓမၼရပ္ကြက္ရိွ ဓမၼရံု၏ၿခံဝန္းအတြင္း Myanmar National Tele & Communication ကုမၸဏီ၏ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး) ေလာဓမၼရပ္ကြက္ရိွ ဓမၼရံု၏ၿခံဝန္းအတြင္း Myanmar National Tele & Communication ကုမၸဏီ၏ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္ကို တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု-စိုင္းလင္းလင္းဦး)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တတိယေျမာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီအသစ္၏ တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွဟုဆိုကာ ေလာဓမၼရပ္ကြက္ေနသူမ်ားက တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။

Myanmar National Tele & Communication ကုမၸဏီ၏ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္အား ေလာဓမၼရပ္ကြက္ရိွ ဓမၼရံု၏ၿခံဝန္းအတြင္း၌ အဆိုပါ တာဝါတိုင္အားတည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမွ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ရပ္ကြက္သို႔ လာေရာက္၍ တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ရန္ အစည္းအေဝးေခၚယူကာ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း မိမိတို႔ကို ဖိတ္ၾကားျခင္း မရိွခဲ့ဟု ဦးစုိးသိမ္းက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ေတာ့ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြ အခုျဖစ္လာတဲ့ ဥစၥာေတြကို က်ေတာ္တို႕ အိမ္နီးနားခ်င္းလည္း မသိလိုက္ရပါဘူး။ ဒီအလုပ္ေတြသူတို႕ လာလုပ္တဲ့ ဥစၥာကို မသိလည္းမသိလိုက္ရဘူး သူတို႕ ေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ဟာအတြက္ က်ေနာ္တို႔ကန္႔ကြက္ပါတယ္။”ဟု ဦးစိုးသိမ္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရပ္ကြက္ေန ၁၃ ဦးမွ အစိုးရထံသို႔ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာေရးသားေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတိုင္အေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည့္ ရပ္ကြက္အစည္းအေဝးတြင္လည္း တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းျခင္းမျပဳေၾကာင္း ေဒၚတင္တင္စန္းက ေျပာသည္။

“အစည္းေဝးမွာေတာ့ ဘာေတြေျပာၾကလဲဆိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးလာတယ္။ ရပ္ကြက္စာေရးလာတယ္၊ ကုမၸဏီကသက္ဆိုင္တဲ့သူေတြလာတယ္။ လာေပမဲ့လို႕ အစ္မတို႕ အစည္းေဝးတက္ေရာက္တဲ့သူေတြနဲ႕ အစည္းေဝးတက္ေရာက္တဲ့သူေတြကိုကေတာ့ ဒီတာဝါတိုင္ ကိစၥနဲ႕ပါတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ကိစၥမွာ သေဘာတူတယ္ မတူဘူးဆိုတာလည္း သူတို႕ ေမးျမန္းျခင္းေတာ့မရွိဘူးေပါ့ေလ။”ဟု ေဒၚတင္တင္စန္းက ေျပာသည္။

လက္ရိွတြင္ တာဝါတိုင္တည္ေဆာက္ရန္ ကနဦး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေနကာ ရပ္ကြက္ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕မွာ အဆိုပါေနရာအစား လူေနအိမ္ႏွင့္ ေဝးကြာေသာ ေနရာ၌ ေရြ႕ေျပာင္းေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လိုလာေနၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Myanmar National Tele & Communiiation ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏံွရန္ တတိယေျမာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိွထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည္။