ခ်င္းပါတီၾကီးသံုးခုမွခ်င္းအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ႏွင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းဖြယ္ရွိ

ခ်င္းပါတီၾကီးႏွစ္ခုျဖစ္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (CNDP) ႏွင့္ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ (CPP) တို႔သည္ ပါတီပူးေပါင္းရန္အတြက္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျပီး၊ မၾကာမီကာလတြင္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားကြန္ကရက္ (Chin National Congress) အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္မည္ဟု သိရသည္။

ပါတီသစ္အမည္အတြက္ ပါတီဥကၠဌႏွစ္ဦးျဖစ္ၾကေသာ Pu No Than Kap (CPP) ႏွင့္ Pu Zo Zam (CNDP) တို႔မွ သေဘာတူေရြးခ်ယ္ထားၾကသည့္ အမည္မ်ားထဲမွာ Chin National Congress အား အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ဇူလိုင္လအတြင္းတြင္ ပါတီသစ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းအား ျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းပါတီၾကီး (၃) ပါတီအနက္ က်န္သည့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CLD) မွာ လာမည့္ေအာက္တိုဘာလအတြင္း၌ ပါတီညီလာခံျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ CNC ျဖစ္ေပၚလာပါက ခ်င္းပါတီေပါင္းစည္းေရးထက္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ပံုစံတမ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းရန္ ရည္ရြယ္သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဆလိုင္းငိုင္ဆာ့ခ္မွ “ပါတီသစ္အမည္ေရြးခ်ယ္ျပီးဆိုရင္ေတာ့ ခ်င္းပါတီေပါင္းစည္းေရးက မလြယ္ေတာ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ညီလာခံမွာ ခ်င္းပါတီေပါင္းစည္းေရးကိစၥထက္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CLD) ကို ၁၉၈၈ လူထုလႈပ္ရွားမႈၾကီးအျပီးမွာ ခ်င္းလူထုက ရပ္တည္အားေပးခဲ့တဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Chin National League for Democracy) အေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ဘက္ကို ေဆြးေႏြးသြားၾကမယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ CLD မဖြဲ႔ခင္ကတည္းက ဒီ CNLD ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စဥ္းစားခဲ့ေပမယ့္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မေပးျဖစ္ခဲ့တာပါ” ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္းမွ “ခ်င္းပါတီေပါင္းစည္းမႈကို အျမဲတံခါးဖြင့္ထားသလို၊ လက္ေျမွာက္အရႈံးမေပးေသးပါဘူး။ CLD အေနနဲ႔ ဒီ ခ်င္းပါတီေပါင္းစည္းမႈျဖစ္စဥ္မွာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိေနတဲ့အတြက္ ပါတီအမည္သစ္ အစျပဳမႈမွာ အစကေန ပါ၀င္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပမယ့္လည္း၊ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း Process ကေနေတာ့ အနည္းဆံုးပါ၀င္ျခင္းရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္” ေျပာသည္။

ခ်င္းပါတီၾကီး(၃) ပါတီသည္ ၂၀၁၆ ေမလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႔ဆံုျပီး၊ ေပါင္းစည္းရန္အတြက္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။