မခ်မ္းသာေသာ္လည္း ေပ်ာ္ေအာင္ေနတတ္ဖုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌ Dr. Hmuh Thang ဆုိ

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌDr. Hmuh Thang မွ မခ်မ္းသာေသာ္လည္း ေပ်ာ္ေအာင္ေနတတ္ဖုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဥကၠဌDr. Hmuh Thang မွ“ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခ်မ္းသာေပမယ့္ ျပည္တြင္းေအးခ်မ္းမွုမရွိတာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဟာ ေပ်ာ္ေအာင္မေနႏူိင္ၾကဘူး။ က်ေတာ္တုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္ဟာ တြင္းထြက္သယံဇာတမရွိေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနႏူိင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္” ဟု ဆုိသည္။

ေဒါက္တာမႈထန္မွ Fidi Foundation ကဦးစီးက်င္းပတဲ့ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ တီဘီစီ ခန္းမမွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ “ျပည္သူႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ၾကား ဆက္ဆံေရး” ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုလုိ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“လူဆုိတာ ပုိက္ဆံေၾကာင့္ ေပ်ာ္တာမဟုတ္ဘူး။ ခ်မ္းသာမႈဆုိတာလည္း လူေတြရဲ႔ ေပ်ာ္ရြွင္မႈမဟုတ္ဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခ်မ္းသာ ခ်မ္းသာ အဲဒီႏုိင္ငံမ်ိဳးမွာ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ရန္စၾကမွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ဆင္းရဲပါေစ ေပ်ာ္ရႊင္မွုနဲ႔ ေနႏူိင္ဖုိ႔ အဓိက ျဖစ္တယ္” ဟု ဆက္ဆုိသည္။

Fidi Foundation သည္ ခ်င္းျပည္တြင္ လူထုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၇ ထိ ၁၆ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။