ခ်င္းပါတီမ်ားအနက္ ဇိုမီးပါတီတစ္ခုတည္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္

ခ်င္းပါတီမ်ား မယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ၿပိဳင္မည္ဟု ပါတီအတြင္းေရးမႉး ဦးအန္ေထာ္နီက ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
  • ခုႏွစ္

အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုရင္းႏွီးမႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ဟားခါးတြင္ သင္တန္းျပဳလုပ္

အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပိုမိုရင္းႏွီးမႈရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးျခင္းအရည္အေသြးျမႇင့္ သင္တန္း ( Dialogue Facilitation Skills Training) ကို ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ HBA ခန္းမတြင္ ၁၀ ရက္ေန႔ ႏွင့္…
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed