ဟားခါးၿမဳိ႕တြင္ နယ္လွည့္တီဘီေရာဂါရွာေဖြကုသေရးအဖြဲ႕မွ အခမဲ့ကြင္းဆင္း ကုသမႈေဆာင္ရြက္

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွ တီဘီေရာဂါဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညိမ္းညိမ္းေအးဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႕ဝင္ (၉) ဦးပါဝင္သည့္ နယ္လွည့္တီဘီေရာဂါရွာေဖြေရးအဖြဲ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမဳိ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ကြင္းဆင္း သြားေရာက္ကာ အခမဲ့ ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုကဲ့သို႕ ကြင္းဆင္းၿပီး အခမဲ့ ေဆးကုသမႈေဆာင္ရြက္ေနရျခင္းမွာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ပုိမုိျမွင့္တင္ကာကြယ္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမဳိ႕ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း႐ုံး၌ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား တီဘီေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္၍ အခမဲ့ရွာေဖြ ကြင္းဆင္းကုသေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း Hakha iprd အြန္လိုင္းမီဒီယာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပသည္။

အဆုိပါ နယ္လွည့္တီဘီေရာဂါရွာေဖြကုသေရးအဖြဲ႕သည္ ေမလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ဟားခါးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕သစ္ ရပ္ကြက္၊ ေစ်းသစ္ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္၊ ဆတၱားေက်းရြာႏွင့္ ဆူရ္ခြါးေက်းရြာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ကြင္းဆင္းကုသေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။