ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္မဲ့ ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ သတိေပး

ခ်င္းအက္ဥပေဒအရ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ပါက ေထာင္ဒဏ္ (၇) ႏွစ္ထိ ခ်ခံႏုိင္သည့္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနသို႔ အပ္ႏွံၾကရန္ ခ်င္းျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိခ်ဴပ္ ပူးဆန္နီထန္က်ဴံးကေျပာသည္။

“ ခ်င္းအက္အရ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ လိုင္စင္ရွိတဲ့ေသနတ္ေတာ့ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိတယ္ ခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ လိုင္စင္ထုတ္မေပး ေတာ့ဘူး၊ ေက်းရြာေတြမွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ေတြဘဲကိုင္ေနၾကတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ေတြ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မ်ဴိးပ်က္ေတာ့မယ္ကာကြယ္ဖို႔လိုလာၿပီဆိုၿပီး ေျပာတာေတြရွိ တာေပါ့ေနာ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေသနတ္ေတြရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မကိုင္ေတာ့နဲ႔ ရဲမွာအပ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ လြင့္ပစ္ၾကပါ’’ ဟု ပူးဆန္နီထန္က်ဴံးကေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အကယ္၍ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္မ်ားအား ရွာေဖြဖမ္းဆီးအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ေထာင္ဒဏ္(၇) ႏွစ္အထိ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ၿပီး အာမခံလည္း ေပးလို႔မရသည့္အတြက္ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္သည့္ ခ်င္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမျပဳၾကရန္ အသိေပးႏိႈးေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

ခ်င္းအက္ဥပေဒအရ ေသနတ္သည္ အေမြပစၥည္းတြင္ပါ၀င္သည့္အတြက္ လိုင္စင္ရွိေသနတ္ကိုမူ ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ ခြင့္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေသနတ္လိုင္စင္အသစ္မခ်ေပးေတာ့ေၾကာင္း ဥပေဒအရာရွိခ်ဴပ္က ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ တစ္ႏွစ္တႀကိမ္ ေသနတ္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးရတယ္၊ တစ္ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးခ က်ပ္ေငြ – (၁၅၀၀) ေပးရတယ္” ဟု ေဒသခံ တစ္ဦးက ခိုႏုမ္းသုန္ သတင္းဌာနကို ေျပာျပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကာတို၊ ႏွစ္လုံးျပဴး ေသနတ္ႏွင့္ အမဲလိုက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကေသာ လက္လုပ္ေသနတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ေနၾကသည္။ လိုင္စင္မဲ့ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် အမဲလိုက္သူမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္မ်ား မ်ဴိးသုန္းေပ်ာက္ကြယ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိလာေၾကာင္းသိရသည္။