လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တုုိင္းရင္းသားေဒသက ကုုိယ္စားလွယ္ေတြပါဖုုိ႔လုုိတယ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၊ မဲဆႏၵနယ္(၂) တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္  ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ (ခ) ဦးေက်ာ္သူ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၊ မဲဆႏၵနယ္(၂) တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ (ခ) ဦးေက်ာ္သူ

ခုုိင္ႏြယ္ဦး — တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၊ မဲဆႏၵနယ္(၂) တစ္သီးပုဂၢလအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး မဲရလဒ္ ၂၄၀ျဖင့္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ဦးေဇာ္မင္းထိုက္ (ခ) ဦးေက်ာ္သူ ကုုိ ေရြးေကာက္သတင္းခန္း သတင္းေထာက္မွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး           ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ၿပီးဆံုးသြားၿပီဆိုေတာ့ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနခ်က္ေလးေတြေျပာျပေပးပါ

ေျဖ            လက္ရွိကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္က ခဏနားထားတယ္ သံုးလပိုင္း ေနာက္ပိုင္းကစၿပီးေတာ့ ေျမယာအေရး ေတြကို ဆက္ၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားဖို႔ ရွိတယ္ တနသၤာရီတိုင္း မွာရွိတဲ့ ထားဝယ္ ၿမိတ္ ေကာ့ေသာင္းမွ သိမ္းထားတဲ့ ေျမယာေတြနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းမယ္ ၿပီးရင္ အႏိုင္ရသြားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဆီ အသနားခံစာေတြ တင္မယ္ ေတာင္းဆိုမယ္ ပူးေပါင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္

ေမး             မဲရလဒ္ေတြအေပၚ ေက်နပ္မႈ ရွိပါသလား

ေျဖ              မဲရလဒ္ေတြအေပၚ ေက်နပ္ပါတယ္ စၿပိဳင္တဲ့ကာလထဲက ရႈံးမယ္ဆုိတာသိပါတယ္ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ၿပိဳင္ တာ လက္ရွိ ေကာ့ေသာင္းမွာရွိတဲ့ လူငယ္ေတြက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး လူငယ္ေတြလဲ ႏိုင္ငံေရး နယ္ပယထဲဝင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အသိတစ္ခု ေပးလိုက္ႏိုင္တာကိုပဲ ေက်နပ္ပါတယ္

ေမး          ေရွ့ဆက္ၿပီးေတာ့ တက္လာမဲ့ အစိုးရသစ္နဲ႔ ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ သြားမလဲ ေျပာျပေပးပါ

ေျဖ            လက္ရွိ နယ္ပယ္မွာရွိေနတဲ့ ျပသနာေတြ မတရားခံရတဲ့အေၾကာင္းရာေတြကုိ အခ်က္အလက္ေတြ စုၿပီးေတာ့ တက္လာတဲ့ အစိုးရအေပၚမွာ ျပည္သူလူထု နည္းလမ္းနဲ႔ ေတာင္းဆိုသြားမွာပါ အစိုးရမွားတယ္ဆိုရင္လဲ မွားတဲ့ အပိုင္းကို အခ်က္လက္က်က်နဲ႔ ေထာက္ျပၿပီး ေတာင္းဆုိသြားမယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္

ေမး            တက္လာမဲ့ အစိုးရအေပၚကိုေရာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အတြက္ တကယ္ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္လား ။

ေျဖ             ယံုၾကည္တယ္မယံုၾကည္ဘူးဆိုတာထက္ မွားေနတာေတြ ရွိရင္ေတာ့ ေထာက္ျပမွာပဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ အတိက်ေတာ့မေျပာႏိုင္ေသးဘူး ။ အစိုးရသစ္ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္နဲနဲေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ရွိမယ္ ခုတက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အခ်က္ခ်ာက်က် သိပ္ၿပီးေတာ့ မကၽြမ္းက်င္ ၾကေသးဘူး သူတို႔အစိုးရအေပၚကို ျပည္သူလူထုက ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးရမလဲ ဘယ္လိုရွိတယ္ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးရမယ္ဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုဖို႔ေတာ့လိုတယ္ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္းေပၚထြက္ရမွာပဲ ေတာင္းဆိုရမွာပဲ

ေမး              ေဒသတြင္းဖြံၿဖိဳးဖို႔ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ မပါဝင္တဲ့ အတြက္ အစိုးရသစ္က လက္ေတြ႔က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္သင့္လဲ ေျပာျပေပးပါ

ေျဖ              တကယ္ေတာ့ ျပည္သူကတင္ေျမွာက္တဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ အစိုးရသစ္ တစ္ခု ျဖစ္လာဖို႔ တိုင္းေဒသႀကီး နယ္ပယ္ေတြမွာလဲ ဖက္ထရယ္ဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ တိုင္းရင္းသားေတြ မပါဝင္လာဘူး ပါတီငယ္ေလးေတြ မပါဝင္လာဘူးဆိုရင္ အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တစ္စုထဲကေန အုပ္စုိးၿပီး သြားမယ္ဆိုရင္ လက္ရွိ အာဏာရွင္ ဆန္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္သြားႏိုင္မယ္လို႔ တစ္ခါတစ္ေလ သံုးသပ္မိတယ္။

 လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမက ကိုယ္စားလွယ္ေတြပါမယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား ေရးရာေတြ တင္ျပႏိုင္မယ္ အလုပ္သမားေတြ လယ္သမားေတြ ရွိေနဖို႔လိုတယ္ ဒါမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အေၾကာင္းကိစၥေတြ တင္ျပႏိုင္မယ္လို႔ ျမင္တယ္။

ေမး             လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိေသးလား

ေျဖ             ကၽြန္ေတာ္က အစိုးရအေပၚကိုပဲ ၾကည့္မယ္ ဒီအစိုးရကေကာင္းမြန္တယ္ဆိုရင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ နည္းလမ္းနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးသြားမယ္ ဒီအစိုးရတစ္ရပ္က ထပ္မံၿပီး ေကာင္းမြန္မႈ အားနည္းတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ေဒသအတြက္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ