အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ပိုမိုေရရွည္ ခိုင္ၿမဲဟု WFFP ေျပာ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္သည့္ေနရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးေတြပါ၀င္ လာျခင္းက ပိုမို တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕႔ (WFFP) ဒါရိုက္တာ ေဒၚသူဇာတင္ကေျပာဆိုလိုက္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္မူနည္းေနၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သဘာ၀အရ Softliner (သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူ) ေတြျဖစ္သကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားမ်ားနည္းတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ ေသာအရည္အခ်ည္းမ်ားရွိၾကသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ပိုမိုတည္တံ့ႏိုင္သည္ဟု ေဒၚသူဇာတင္ ကေျပာဆိုသည္။

Women 3

“ကၽြန္မတို႔က မသိသာဘူးေပါ့ေနာ္ အိမ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ မိခင္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာဆိုရင္ အိမ္မွာတကယ္တန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေအာင္ အိမ္တြင္းမွာ ျပႆနာေတြမျဖစ္ေအာင္ အျမဲတမ္းလုပ္ေဆာင္ေပးေနတဲ႔သူေတြျဖစ္တယ္။ တကယ္တန္း အိမ္တြင္းမွာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ဟာ တိုင္းျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေရာ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလား ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔အတြက္က စဥ္းစားစရာျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ေဆာင္သူေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကမာၻကေနအသိအမွတ္ျပဳထားတယ္ သုေတသနေတြအရ အသိမွတ္ျပဳထားတဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီဟာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္လည္း လိုအပ္တယ္လို႔ ကၽြန္မထင္ပါတယ္” လို႔ ၎ကေျပာသည္။

ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ရံုးတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ “ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ  စာအုပ္” မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးပါ၀င္မႈ ႏွင့္ ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔ေသာ အမ်ိဳးသမီး အခ်ိဳးအစားမွာ ၁၃ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔စီရွိသည္ဟု ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ မိတ္ဆက္ပြဲ အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ (UPDJC) တြင္ အဖြဲ႕႔၀င္ စုစုေပါင္း ၄၈ ဦးရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေလးဦး ပါ၀င္ေနသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAOs) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းခ်န္မႈန္းဆာေခါင္း က “ ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႔ ထက္၀က္ေက်ာ္က အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္တယ္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ႔ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ျခင္းက ၂ႏွစ္ခံမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ၆ ႏွစ္ခံႏိုင္တယ္ဆိုတာ ကုလသမဂၢကလည္းေျပာဆိုထားတာရွိတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရျဖစ္ျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တဲ႔ေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕အသံကို နားေထာင္ဖို႔လိုတယ္”  ဟု ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈ စာအုပ္ထဲတြင္ ၎၏ အျမင္ကို ေရးသားထားသည္။

ပဋိပကၡမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ေရး၊ စီမံခန္ခြဲေရးႏွင့္ အေျဖရွာေရးတို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံခ်င္းစီအလိုက္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ က႑အသီးသီးတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အဆင့္တိုင္း၌ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈအား တိုးျမင့္ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္အာမခံခ်က္ထားရွိရန္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအား တိုက္တြန္းသည္ဟု ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅ (UNSCR 1325) တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိအမ်ိဳး သမီးမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏူန္းပါ၀င္ရန္လည္း ေတာင္းဆိုထားသည္။