ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကို အဓိကေဆြးေႏြးမည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ
ဓာတ္ပံု-စိုးသူရ ဓာတ္ပံု-စိုးသူရ

ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပမည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖိုရမ္တြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္  ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္မွ ၂၃ ရက္ေန႔အထိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲကို  ဦးေဆာင္က်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ဖိုရမ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၄ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ဖိုရမ္ကို  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

“မလိုအပ္ဘဲ ကုန္ေနတဲ့ စစ္အသံုးစရိတ္ဟာ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီဘ႑ာေတြကို အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမွာေပါ့။ ခုက်ေတာ့ ဒီစစ္ပြဲေတြအတြက္ သံုးေနတဲ႔ ေငြေၾကးေတြက ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ကို ဆံုးရွံဳးမႈေတြ ျဖစ္ေစတယ္” ဟု ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဖိုရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚစိုးစိုးႏြယ္က ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုရာတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုတစ္ခုတည္းကို ဦးတည္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားလံုးကို ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု  အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုသည္။

“ဘယ္ေလာက္ထိ ထိေရာက္ႏိုင္လဲဆိုတာက အစိုးရရဲ႕ Process ေပၚမွာ ဆိုေတာ့ ဒီ UPDJC ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေနနဲ႔ နားလည္မႈ အေပၚမွာ ပိုၿပီးေတာ့ မူတည္တယ္။ ျပည္သူေတြဘက္ကေတာ့ ျပည္သူေတြတကယ္လိုလားေနတဲ႔အခ်က္ေတြကို တင္ျပနိုင္ၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်က္ေတြကို သူတို႔သာ တကယ္ယူသြားမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အရမ္းထိေရာက္မွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တပ္မေတာ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လက္နက္ကိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္၊ CSO ပဲျဖစ္ျဖစ္ အားလံုးက စၿပီး ဒီအလုပ္ေတြကို လုပ္ခဲ့စဥ္ကတည္းက ျပည္သူအတြက္ဆိုၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး လုပ္သြားခဲ႔ၾကတာပဲ” ဟု ပထမအႀကိမ္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းဖိုရမ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးသြင္လင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းဖိုရမ္က ထြက္ရွိလာသည့္စာတမ္းမ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံကုိ တင္သြင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေသးေပ။ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္သာ တင္သြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။