ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖယ္ဒရယ္မ်ား ဖိုရမ္(Forum of Federations)က ဦးေဆာင္ၿပီး ဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႔ အႀကဳံႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား (Panel Discussion on Comparative Federal Experiences) ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို သြားရန္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အရ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပါတီေတြက ေဆာင္ရြက္ေနမႈ ေတြရွိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္က ေလာေလာဆယ္ ေႏွးေကြးေနေသးသည္ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇယ်သူက ေျပာသည္။

"ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိစၥမလုပ္ေသးခင္မွာ အခု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ဖယ္ဒရယ္ရဲ႕ အရိပ္လကၡဏာေတြ ပါေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒီမွာ ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ျဖစ္သြားေအာင္ အာဏာခြဲေဝေပးတာေတြ လုပ္လို႔ရတယ္။ လက္ရွိစနစ္ထဲကပဲ သြားလို႔ရသေလာက္ သြားဖို႔လိုတယ္" ဟု ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇယ်သူက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံသည္ ဆင္းရဲၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု   ႏိုင္ငံေရးရာ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇယ်သူက ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား ၊ႏိုင္ငံေရး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကသည္။

ေဆာင္းပါးရွင္ ေဇယ်သူက ဦးေဆာင္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အစိုးရအဖြဲ႔ေနရာမ်ား အပါအဝင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ႔သူ Hans Altherr ၊ ၾသစေတးလ် ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး အၿငိမ္းစားညႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ Roger Wilkins ၊ကေနဒါႏိုင္ငံ စြန္႔ဦး တည္ထြင္သူႏွင့္ လူမႈေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ Salma Siddiqui ၊ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားႏိုင္ငံ၊ အီဒိုျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယခင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား သမၼတအႀကံေပး Julius Ihonvbere တို႔က ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ အေတြ႔အႀကဳံမ်ားကို ဖလွယ္ခဲ႔ၾကသည္။