ရခုိင္အႀကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ မၾကာမီတင္သြင္းႏုိင္မည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ဆုိင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၏ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာကို မၾကာမီ အခ်ိန္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံသို႔ တင္သြင္းႏုိင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း   ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕သုိ႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား အပါအဝင္ ျပင္ပအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပတ္အၾကာ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘဝ တုိးတက္လာေရးႏွင့္ ဆူပူမႈမ်ားေနာက္ထပ္ မျဖစ္ေပၚေရးကုိ အဓိကထားၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေအးလြင္က ဆုိသည္။

“အစီရင္ခံစာက မၾကာခင္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ တင္ျပသြားမွာပါ။ ျပည္သူေတြ သိ႐ွိေအာင္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ဆုိတာကာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖုိ႔လည္း လုိတယ္ေလ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေက်လည္ဖုိ႔၊ အာဃာတေတြ အၿငိဳးအေတးေတြ ဘာမွမရွိဘဲ ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဘက္ ေျပေျပလည္ျဖစ္ဖုိ႔ အေကာင္းဆုံးအႀကံ ညာဏ္ေပးဖို႔လိုပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မႏွစ္နာေအာင္ တရားမ်ွတစြာ ေျပလည္ေအးခ်မ္း သြားၿပီးဆုိရင္ တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္သင္သလဲေပါ့”ဟု ဦးေအးလြင္ကေျပာသည္။

ေဒသ၏ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ားအျဖစ္ လူစြမ္းအင္၊ သဘာဝသယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝမႈမ်ားရွိၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိပါက တုိးတက္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားထပ္မံမေပၚေပါက္ေရး တုိ႔အတြက္ အစုိးရအေနႏွင့္ မည့္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်ွင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ ဆုိသည့္အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားကုိပါ ထည့္သြင္းႏုိင္ဖုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္ကေျပာသည္။

ယခုတင္သြင္းမည့္အစီရင္ခံစာမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာသာျဖစ္ၿပီး အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမကုန္မီ တင္သြင္းႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။