ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၏ ၿငိမ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲျပဳလုပ္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ခဲ့သူ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၏ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွသင္ခန္းစာမ်ား" စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီတြင္ ယေန႔(မတ္ ၁၆ရက္က) ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယခုမိတ္ဆက္သည့္ စာအုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက "ဒီစာအုပ္မေရးခင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ ဒီစာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့အေၾကာင္းရာေတြကို လိုက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာေရာ ႏိုင္ငံတကာမွာေရာ သင္တန္းေတြေပးတာတို႔ ရွင္းျပတာတို႔လုပ္တာရွိပါတယ္။ အဲ႔ဟာကို အေျခခံၿပီးေရးထားတဲ့စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္မွာ အခ်က္ေပါင္း ၁၂၀ ေလာက္ပါပါတယ္။" ဟု ရွင္းျပသည္။

ယခုထုတ္ေဝသည့္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၏ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား"စာအုပ္ကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္ဦး (အၿငိမ္းစား) က အမွာစာေရးသားေပးထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ပရင့္ထုတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC)၏ ဒုဥကၠ႒ ဝန္ႀကီး(ေဟာင္း) ဦးေအာင္မင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခုကဲ႔သို႔ မွတ္တမ္းစာအုပ္မ်ား နည္းပါးေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

"ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာ့ရာဇ၀င္မွာပါတဲ့ ဟိုျငင္းၾကခုန္ၾကေျပာၾကဆိုၾကဆဲျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံမွာေတာ့ သမိုင္းကိုေသခ်ာမွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ အဓိကအားျဖင့္ လုပ္တဲ႔သူေတြမွာလိုအပ္တဲ႔အခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိပါတယ္။ ၁ ကေတာ့ နည္းပညာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၂ ကေတာ့ အေတြ႕အႀကံဳရွိဖို႔လိုပါတယ္။ ၃ ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ နည္းပညာပိုင္းကေတာ့ အခုသင္ခန္းစာေတြ ေဖာ္ထုတ္တာဟာ နည္းပညာပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ဒုဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ ဝန္ႀကီး(ေဟာင္း) ဦးေအာင္မင္း၊ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အႀကံေပးအဖြဲ႕ဝင္ ဦးလွေမာင္ေရႊႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား တတ္ေရာက္ခဲ့သည္။

ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးသည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ကတည္းက ၎ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားထဲက အေၾကာင္းမ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ေရးသားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား” ( Pathway To Peace ) စာအုပ္ကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ "ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ရးစင္တာ" Center for Peace and Reconciliation ၏ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။