WLB က ျပည္တြင္းတြင္ အေျခခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရး၊ တရားမွ်တေရးတုိ႔ကုိ ပုိမုိလုပ္ေဆာင္သြားမည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏိုင္ငံ)-WLB ၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ WLB အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္တြင္း၌ အေျခခ်ကာ အမ်ဳိးသမီးတန္းတူေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ဆံုးျဖတ္လုိက္သည္။

မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔ထိ သံုးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ WLB၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သလုိ၊ WLB ၏ အတြင္းေရးမွဴးသစ္မ်ားကုိလည္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့သည္။

“ကြ်န္မတုိ႔ ျပည္တြင္းမွာ အေျခစုိက္ဖုိ႔လည္း က်မတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔အဖြဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သေဘာတူညီခ်က္အရလည္း ေရႊ႕ေျပာင္းတာလည္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ အေျခအေနအရ တဖက္မွာဆုိရင္လည္း ႏိုင္ငံေရး ရပ္တည္ခ်က္အေနနဲ႔ က်မတုိ႔လုပ္ေဆာင္တဲ့အေပၚမွာ ေပၚလစီပုိင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာတုိ႔၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ့္ အေနအထားနဲ႔ က်မတို႔ ျပည္တြင္းမွာလည္း ျပန္ေရႊ႕ဖုိ႔ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစံုလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။”ဟု လက္ရွိ WLB တြဲဘက္ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေနာ္ဆဲဆဲက ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ လာမည့္ ႏွစ္ ႏွစ္အတြင္း WLB၏ လုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီး တန္းတူေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ လက္ရွိ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား အပါအဝင္ အဓိက အခ်က္ ၆ခ်က္အေပၚ အေျခခံၿပီး မဟာဗ်ဴဟာက်က် လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ားထားထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

တြဲဘက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ေမာ္ေဒးျမာကလည္း “လာမဲ့ႏွစ္မွာ ပုိၿပီးေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာေတြက ပထမတခ်က္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒုတိယတခ်က္က တရားမွ်တေရး(justic)၊ ေနာက္ တတိယအခ်က္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီေပါ့ေနာ္ ဒီသံုးခုကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း WLB ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း၌ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ လံုးဝအေျခခ်ရန္မွာမူ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

WLB ၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာအတြင္း ခ်မွတ္ထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ကြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ

ႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ WLB ၏ အခန္းက႑မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ WLB က ပါဝင္လာႏုိင္မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ရလာဒ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းလည္း WLB ၏ အတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း မဂ်ဴလီယာမရိပ္က ေျပာသည္။

WLBသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ျပဳလုပ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ ထုိႏွစ္ ဇြန္လက ျပဳလုပ္ေသာ ေလာ္ခီးလာအစည္းအေဝးတြင္လည္း ေလ့လာသူအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ NCA ပါ အခန္း ၅ အပုိဒ္ ၂၃ တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပါဝင္ႏုိင္ေရး အဆိုျပဳႏုိင္ခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက မုိင္ဂ်ာယန္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး၌လည္း WLB က ကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။

WLB ကုိ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္က ထုိင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစုိက္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ(BWU)၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး(ထုိင္းနုိင္ငံ)-(KWAT)၊ ရွမ္းအမ်ဳိးသမီးေရးရာ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးအသင္း(SWAN)၊ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KWO)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးအစည္းအ႐ံုး (KNWO)၊ ကယန္းအမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး(KYWO)၊ ကူကီးအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအစည္းအရံုး (KWHRO)၊ လားဟူအမ်ဳိးသမီး အစည္းအရံုး(LWO)၊ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး(PWO)၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသမီးသမဂၢ(PWU)၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (RWU)၊ ထားဝယ္အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ(TWU)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာအဖြဲ႔ (WRWAB) စသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ဖြဲ႔မွ ပါဝင္သည္။

WLB ၏ ၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံတြင္ ၎အဖြဲ႔အစည္း ၁၃ ဖြဲ႔မွ ကုိယ္စားလွယ္ ၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။