ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာသူ ၂၉၈ဦးရွိဟု ယူနီဆက္ ထုတ္ျပန္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ
ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္ထားစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ) ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ မိုင္းအႏၱရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သ႐ုပ္ေဖာ္ထားစဥ္(ဓာတ္ပံု- မင္းမင္း/မဇၩိမ)

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင္း ထိခိုက္နစ္နာသူဦးေရ ၂၉၈ဦး ရွိခဲ့သည္ဟု ကုလသမဂၢကေလးသူငယ္ရံပံုေငြအဖြဲ႔(UNICEF)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္သင့္သူမ်ားမွာ အလြန္ပင္မ်ားျပားလ်က္ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလို အႏၱရာယ္ကတဆင့္ ဘဝတစ္သက္တာ မသန္စြမ္းျဖစ္သြားရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေတြ ျဖစ္႐ံုသာမကဘဲ ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႔ရတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔အတူ ခံစားေတြ႔ႀကံဳရမႈေတြက တကယ့္ကို ႀကီးမားလွပါတယ္” ဟု UNICEF မွ ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္ ဘတ္ထရန္ ဘိန္းဗဲလ္က ေျပာသည္။

ေျမျမွဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ထိခိုက္နစ္နာသူ ၂၉၈ဦး ရွိခဲ့သည့္အတြက္ သံုးရက္လွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း ထိခိုက္လ်က္ရွိသည္ဟု ပွ်မ္းမွ်တြက္ဆႏုိင္ၿပီး ထိခိုက္သူ ၃ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ကေလးငယ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ယူနီဆက္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးအတြက္ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ က႑ေတြျဖစ္တဲ့ ခရီးသြားက႑နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑ေတြအေပၚမွာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္သြားႏုိင္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း သတိရွိရပါမယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ့ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မိုင္းအႏၱရာယ္က တားဆီးပိတ္ဆို႔လ်က္ရွိေနပါတယ္” ဟု မစၥတာ ဘိန္းဗဲလ္က ဆိုသည္။

ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ား ဆက္လက္ ျမွဳပ္ႏွံအသံုးျပဳေနျခင္းမွ ယခုခ်က္ခ်င္း ရပ္တန္႔သြားရန္ႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔တြင္ ယူနီဆက္က တိုက္တြန္းထားသည္။

မုိင္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚစန္းစန္းေအးက ေနျပည္ေတာ္ရွိ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မိုင္းအႏၱရာယ္အသိပညာေပးေရးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာသည္။