ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြက်ပ္ သိန္း ၂၃၀၀ေက်ာ္ သံုးမည္ဟုဆုိ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာခ႐ိုင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ ေငြလုံးေငြရင္း လုပ္ငန္းမ်ားသုံးစြဲမႈ အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္သိန္း ေပါင္း ၂၃ဝဝ ေက်ာ္သံုးမည္ဟု ေမ ၇ရက္ထုတ္ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕ပိုင္ေငြျဖင့္ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၃ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လ်ာထားထားသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရကမူ ဘတ္ဂ်က္ေငြ ခ်မေပးေသးသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းမည္မွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္ကိုမူ မသိရေသးေၾကာင္း ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ဦးခင္ေမာင္သန္း(ဦးစီးအရာရွိ)က ေျပာၾကားထားမႈကို ကိုးကားကာ ႏုိင္ငံပိုင္သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။