ALP အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ေရး ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္ထံ စာေပးပုိ႔ရန္ PPST ဆံုးျဖတ္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ရခုိ္င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)က လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ထံ တုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) မွ စာေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိ္င္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရခုိင္ALP ကေန လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးႏုိင္ဖို႔အတြက္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းမယ္လို႔ သေဘာတူထားတယ္ ။ အစုိးရက အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု မတိုင္ခင္ေပါ့ေလ။ အဲဒီအစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားတာက ဘယ္အေျခအေနေရာက္ၿပီလဲဆုိတာ ေမးခြန္းမ်ဳိး ေမးရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးက ဒါျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္ဆုိတာ စာေရးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္”ဟု PNLO မွ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ALP က ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတက္ေရာက္မည္ ျဖစ္သလို၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)ကလည္း လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒုတိယ အႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ မတုိင္မီ က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ေနာက္တႀကိမ္ ညီလာခံ မတုိင္မီ က်င္းရန္ႏွင့္ ယခု ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသုိ႔လည္း တက္ေရာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

NCA ျပဌာန္းခ်က္အညီ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ အခန္း ၅ ပုဒ္မ ၂၀ (ဂ)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အတုိင္း ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ၿပီး PPST မွ ဆက္လက္ တြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ALP ဒုဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္က ေျပာသည္

“ခြင့္ျပဳတာ မျပဳတာကေတာ့ အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ တာဝန္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏုိင္ငံတကာကုိ ဒီလုိ ရွိတယ္ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဖာ္ျပတာပဲ။ ခြင့္ျပဳတာ မျပဳတာက သူတို႔ အပုိင္းပဲ။ တင္ျပရမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တာဝန္။ ဒီအစည္းအေဝးကေတာ့ ဆံုးျဖတ္တယ္။ မဆံုးျဖတ္ဘူး ဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တင္ျပတဲ့အေပၚမွာ အေလးထားၿပီး ေဆြးေႏြးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာကုိ တြန္းအားေပးမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ က်င္းပေရးေကာ္မတီဆုိတာ ဖြဲ႔ၿပီးသားျဖစ္တယ္။ အဆင္သင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပတာပဲ”ဟု ALP ဒုဥကၠ႒ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

ယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)ကလည္း တပ္မေတာ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား မရွိသျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ မျပဳေသးေသာ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ တင္ျပမႈအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးမွ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသတြင္ ကုိယ္ပုိင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ေရးဆြဲခြင့္ အပါအဝင္ က႑ ၅ ခုကုိလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း၊ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာသည္။

ထုိအစည္းအေဝးကုိ မနက္ျဖန္ ေန႔တစ္ဝက္ထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ၿပီး ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)ကိစၥ၊ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ေကာ္မတီကိစၥတုိ႔   ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယေန႔က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔မွ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူထူးေစးဖုိး၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေကာင္စီ (RCSS) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္တုိ႔ အပါအဝင္ ၁၀ ဦး ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိ္င္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမုိကရက္ တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ)-(KNU-PC) ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳ ကရင့္တပ္မေတာ္ (DKBA) တုိ႔ ျဖစ္သည္။