၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရာက္ရန္ PNLO အဖြဲ႔က ၁၉ ဦး ေရြးခ်ယ္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၏ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမွ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိ္ယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ေရြးခ်ယ္ကာ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ညီလာခံ က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ေမလ ၁၈ ရက္မွ ၂၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပခဲ့ေသာ PNLO ၏ ဗဟုိေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးတြင္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္ ၁၉ ဦး ကုိ PNLO ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းထဲမွ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ ေျမယာသယံဇတႏွင့္ သေဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ က႑မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပႏုိင္မည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဟု PNLO ၏ ဥကၠ႒ ခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

“ညီလာခံ တက္မဲ့ ကုိယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ ၁၉ ဦး ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ထဲကေရာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထု ကုိယ္စားလွယ္ေတြထဲကေရာ တက္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကေန ကုိယ္စားလွယ္ထဲမွာ က႑ ငါးရပ္စလံုးမွာ ေဆြးေႏြးႏုိင္မဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ထည့္ထားတယ္။ ဒီထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ေတြ ပါတယ္။ တပ္မွဴး၊ တပ္သားေတြပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ လူထုကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါတယ္။ လူထုကုိယ္စားလွယ္ဆုိတာ ဒီက႑ေတြမွာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းကြ်မ္း က်င္က်င္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ရ႕ဲ ကုိယ္စားလွယ္ အေနနဲ႔ ပါဝင္ တက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု သူက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

PNLO အေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟုိပုန္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပအုိဝ္းလူမ်ဳးိအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ရလဒ္အေပၚ အေျခခံ၍ က႑အလုိက္ ညီလာခံသုိ႔ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

 ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)မွ က႑ ၅ ရပ္မွ သေဘာတူထားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ျခင္း၊ PNLO ၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ညီလာခံႀကီးကုိ ေအာက္တုိဘာလတြင္ က်င္းပရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္၍ ညီလာခံက်င္းပေရးျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ျခင္းနွင့္အတူ ရွမး္ျပည္ညီညြတ္ေရး၊ ရွမ္းျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေသာ ရွမ္းျပည္ျဖစ္ေရးအတြက္ ပအုိဝ္းျပည္သူမ်ား၊ ရွမး္ျပည္သူမ်ား အပ္အဝင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔က ၄င္းတု႔ိ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

PNLO သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက တျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

ေမလ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ထိ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ကုိယ္စားလွယ္ ၉၀၀ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိအထဲတြင္ NCA လက္မွတ္မထုိးေသးေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ အထူးဖိတ္ၾကားသူမ်ား အျဖစ္ ဖိတ္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္သည္။