ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ UNFC အဖြဲ႔၀င္တို႔ ခ်င္းမိုင္တြင္ေတြ႔ဆံုမည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူုမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔အၾကား ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းမိုင္၌ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုမည္ကို အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း UNFC တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က အတည္ျပဳေျပာဆိုသည္။

"ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ရံုးဘက္ကေန ခ်င္းမိုင္မွာ လာမယ့္ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ေတြ႔ဆံုႏုိင္မယ့္အေၾကာင္းကို အတည္ျပဳ လာပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ DPN ဘက္ကလည္း ေတြ႔ဆံုႏိုင္ဖို႔ကို လက္ခံလုိက္ပါတယ္" ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ဆုိသည္။

အစိုးရဘက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ဘက္မွ ေတြ႔ဆံုညိွႏိႈင္းေရး အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ DPN တို႔အၾကား ညိွႏိႈင္းေနဆဲ ျဖစ္သည့္ အဆိုျပဳခ်က္ အခ်က္ (၉) ခ်က္ကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားျပဳမႈပံုစံေတြကို အဓိက ညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေနသည္ ဟု UNFC တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) အေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္(၉)ခ်က္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတာင္းဆိုေဆြးေႏြးလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဘက္က ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ဦးေအာင္စိုးကို ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း မရရိွခဲ့ေပ။