႐ိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအေရး ကုလသမဂၢ၏ စုံစမ္းမႈက လူမ်ိဳးစုၾကား တင္းမာမႈျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ႐ိုဟင္ဂ်ာဟုဆိုေသာ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ ျမန္မာစစ္တပ္က လူ႔အခြင့္အေ႐း အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား ကုလသမဂၢ၏ စုံစမ္းမႈသည္ လူမ်ိဳးစုတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေစလိမ့္မည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇြန္ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ဆိုၾကသူမ်ားအား လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္ၫွင္းပန္းမႈမ်ား ရွိသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေသအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္အား ဦးေဆာင္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ကုလသမဂၢသည္ ပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ထိုမစ္ရွင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္က လက္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ထားသည္။

"ဒီလို မစ္ရွင္ ေစလႊတ္တာေၾကာင့္ မတူညီတဲ့ အသိုက္အဝန္းၾကား ပိုၿပီးရန္လိုမႈေတြ ေမြးဖြားျဖစ္ေစလိမ့္မွာျဖစ္တယ္။"ဟု ဆြီဒင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Stefan Lofven ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီးေနာက္ စေတာ့ဟုမ္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာခဲ့သည္။

"ဒီစုံစမ္းေရးမစ္ရွင္ ေစလႊတ္တာက ကၽြန္မတို႔ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ အဲဒီေဒသတြင္း သဟဇာတျဖစ္ေရးနဲ႔ နားလည္မႈရွိေရးတို႔မွာ လိုအပ္တဲ့အရာလို႔ ကၽြန္မတို႔ မခံယူဘူး။ ေၾကာက္ရြံမႈေတြ ဖယ္ရွားႏိုင္ေရး၊ ေရရွည္ ကြာဟေနတဲ့ အသိုက္အဝန္းႏွစ္ရပ္ ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဒီမစ္ရွင္ဟာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ္ မထင္ဘူး။"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာသည္။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္သည့္ သီးျခားအၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳမွတ္ခ်က္ကိုသာ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသက္ ၇၁ ႏွစ္ရွိ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။