တႏိုင္းေရႊေမွာ္မ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ခႏီၲးသို႔ေရာက္ရိွလာ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ
ဇြန္ ၆ရက္ကမ့္ကြမ္းေခ်ာင္းဝ မွ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားကို ေလွမ်ားျဖင့္ ေခၚေဆာင္စဥ္။ Photo Credit - Hkun Awng Nlam facebook ဇြန္ ၆ရက္ကမ့္ကြမ္းေခ်ာင္းဝ မွ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားကို ေလွမ်ားျဖင့္ ေခၚေဆာင္စဥ္။ Photo Credit - Hkun Awng Nlam facebook

လက္ရိွ တိုက္ပြဲအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊေမွာ္မ်ားမွ ထြက္ခြာလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားမွာ ခႏီၲးျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာ၍ ကူညီေပးေနရေၾကာင္း ခႏီၲးျမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

ဇြန္ ၁၂ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေရာက္ရွိလာၾကျပီး ၇၀၀ ဦးခန္႔ ေရာက္ရွိလာၾကျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"ခ်င္းတြင္းျမစ္အတ္ုင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၇၀၀ ေလာက္ ေရာက္လာၾကတယ္၊ သူတို႔ခရီးကို ေရွ႕ဆက္သြားေနၾကပါျပီ။ ဒီေန႔လည္း ေနာက္တစ္ဖြဲ႔ ထပ္ေရာက္မယ္ၾကားလို႔ အကူညီေပးဖို႔ ေဒသခံေတြ ျပင္ဆင္ေနၾကတယ္" ဟု ခႏီၲးေဒသခံ ကိုေအာင္မ်ိဳးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား တည္းခိုအိပ္စက္ရန္ေနရာစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ထမင္းထုပ္မ်ား ေဝငွျခင္း တို႔ျပဳလုပ္ကာ ကူညီေပးေနရေၾကာင္း သိရသည္။

တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရႊေမွာ္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားအား နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဇြန္ ၁၅ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားတာထြက္ခြာေပးၾကရန္ ဇြန္ ၅ ရက္က တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ စာရြက္မ်ားႀကဲကာ အသိေပးခ့ဲသည္။

တႏိုင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊေမွာ္ေပါင္း ၂၀ ခန္႔ရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ေမွာ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

KIA မွလည္း လက္ရိွျဖစ္ေနေသာ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ဖားကန္႔ျမိဳ႕နယ္အတြင္း  ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို ကန္႔သတ္လိုက္ျပီး ယင္းကို ဇြန္လ ၁၀ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။