ရခိုင္ျပည္နယ္ ရဲစခန္းမ်ားတုိက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မွ တရားခံေျပး ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ

  • ခုႏွစ္
  •  ေဇယ်ာေမာ္
  • မဇၩိမ
 ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ ဓာတ္ပံု- ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ

ဇူလိုင္ ၁၆၊

ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သည့္ တရားခံေျပး အမ်ဳိးသား ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါ တရားခံေျပး ၆ ဦးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ငါးခူရ ရဲစခန္းတိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္ေတာၿမဳိ႕နယ္ ၊ နယ္ေျမ ၅ ေအာက္ျပဴးမေက်းရြာ၌ တရားခံေျပးမ်ား ေရာက္႐ွိေနသည္ဟု သတင္းရရိွျခင္းေၾကာင့္ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားပါဝင္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔က စစ္ေဆးခဲ့ရာ ငါးခူရ ရဲစခန္းအား အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္ အမႈမွတရားခံေျပး ေမာ္လဝီအီခရစ္ ၃၈ ႏွစ္ ပါ အမ်ဳိးသား ၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိသည္ဟု သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းမ်ား တိုက္ခိုက္ခံရမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရိွ အခ်ိန္အထိ တည္ၿငိမ္မႈရရိွရန္ အစိုးရက ႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္ျပီး လက္ရိွအခ်ိန္ထိ အဆိုပါနယ္ေျမမ်ားတြင္ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ထားဆဲျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္အၿပီး အစိုးရမွ တည္ၿငိမ္မႈရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအသိုင္းအ၀န္းမ်ား ေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရိွေနခဲ့သည္။