အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔ ႏွစ္ဘက္ ကတိကဝတ္ လက္မွတ္ထုိးေရး သေဘာထား ကြဲျပားမႈ ရွိေနဟုဆုိ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တို႔ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တြင္ အလြတ္ သေဘာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီပီအန္ဘက္က အဆုိျပဳထားတဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚမွာ အေျခခံၿပီးမွ နည္းလမ္းရွာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီရဲ႕ နည္းလမ္းရွာတဲ့ အေျခခံကေတာ့ အန္စီေအ အေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြားဖို႔ အန္စီအန္ လမ္းေၾကာင္းအတုိင္း သြားတဲ့အခါမွာ အန္စီေအမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပုိၿပီး အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ အတြက္ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ဆ႒မအႀကိမ္ေတြ႔ဆံုႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေတြ၊ ေနရာေတြ ညွိၾကတယ္”ဟု DPN မွ ဦးထြန္းေဇာ္က သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာခဲ့သည္။

ထုိေတြ႔ဆံုမႈတြင္ DPN ဘက္မွ တင္ျပထားေသာ အခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚ ညွွိႏႈိင္းဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ ကတိကဝတ္ျပဳသည့္ (Deep Of commitment-DOC) လက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဘက္နားလည္မႈ ကြဲလြဲေနသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“DOC ကလည္း နားလည္မႈ အစုိးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွာ ရပ္တည္ခ်က္မတူဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ ဒီအုိစီ ဆုိတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆုိျပဳထားတဲ့ အခ်က္ ၉ ခ်က္ ေျပလည္ရင္ ဒီအုိစီ တဆင့္ခံၿပီးေတာ့ သြားလုိက္မယ္။ ခုိင္မာမႈရွိေအာင္ လုပ္လုိက္မယ္။ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီပီအန္ ေတြ႔ေတာ့ အဆုိျပဳတင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ဧၿပီမွာ ခ်င္းမုိင္မွာ လာညွိတယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္က။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဒီအုိစီဟာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒီအုိစီ လက္မွတ္ထုိးၿပီးေတာ့မွ ဝင္လာခဲ့ဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုိ ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၈ ခ်က္ ေျပလည္တာ မေျပလည္တာ အေရးမႀကီးေတာ့ဘူး။ ၈ ခ်က္ကုိ မေျပလည္ ရင္လည္း ဆက္ညွိမယ္။ ဒီအုိစီထုိးလိုက္ ၂၁ ညီလာခံ တက္လုိက္ အဲဒီလုိမ်ုိးနဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ အလြန္ကာလ ေရာက္တဲ့အခါၾကေတာ့ ဒီအုိစီဆုိတာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွာ မလုိေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

DPN ဘက္ကမူ ဒီအုိစီကုိ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအတြက္ အေျဖရွာသည့္အခ်ိန္တြင္ အေထာက္အကူျပဳမႈသည့္ အခင္းအက်ဥ္း တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အသံုးျပဳရႏုိင္ရန္ နည္းနာရွာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

“ဒီေန႔ လာတဲ့ ကုိယ္စားလွယ္ေတြၾကေတာ့ အစိုးရဘက္က နားလည္ေနတဲ့ ပံုစံက ဒီအခ်က္ဟာ သီးျခားအဆင့္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တာက မဟုတ္ဘူး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆုိျပဳထားတဲ့အခ်က္ထဲက အစိတ္အပုိင္း တခုျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ပံုစံမ်ုဳိးေပါ့ေနာ္။ ဒါ နားလည္မႈ နည္းနည္းလြဲေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိး အဲဒါကို ထပ္ညွိရအုန္းမယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

အစိုးရဘက္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးေကာ္မတီ (JMC) ဆုိင္ရာကိစၥတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပါဝင္မႈအခန္းက႑တြင္ အၾကံေပး၊ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ၊ ေလ့လာသူ စသည့္ အခန္းက႑ ၃ ခု ထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း DPN ဘက္ကမူ ၄င္းအေပၚ မရွင္းလင္းသျဖင့္ ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ဦးထြန္းေဇာ္က ဆက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ JMC တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ အကူအညီေပးေနသည္ ႏုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္မ်ားအဖြ႔ဲ႔ ရွိၿပီး ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

“အဲဒီမွာ ႏုိ္င္ငံတကာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိေနတယ္။  JMC Suport platform ဆုိတဲ့အေနအထားမွာ ႏုိင္ငံတကာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိေနတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ျမင္တာကေတာ့ အဲဒီ  JMC Suport platform ဆုိတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ရံပံုေငြအားျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳတဲ့ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား အစုအဖြဲ႔ ရဲ ပါဝင္ပတ္သက္မႈဘဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က လက္ေတြ႔ ေျမျပင္ထိ သြားၿပီးေတာ့ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာမရွိဘူး။ ခြင့္ျပဳထားခ်က္မရွိဘူး။ အဲဒီမွာ ေတြ႔ရွိ ခ်က္ေတြကုိ JMCကုိ တရားဝင္ အစီရင္ခံလုိ႔ မရဘူး။ အေျဖရွာတဲ့အခါမွာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ တရားဝင္ယူလုိ႔ မရဘူး။ ဒါကုိ ဆက္ၿပီး ညွိႏႈိင္းဖုိ႔ ရွိတယ္”ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

ယေန႔ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ အစိုးရဘက္မွ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုမႈကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ အဆုိျပဳခဲ့ေသာ္လည္း DNP ဘက္ကမူ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း ေတြ႔ဆံုရန္ အဆုိျပဳသျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ိန္ ညွိနႈိင္းေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ဘက္မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာ မင္းေဇာ္ဦးႏွင့္ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတုိ႔ ၃ ဦးႏွင့္ DPN ဘက္မွ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ နာဗစ္ဘြန္၊ ဦးဆန္ေအာင္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဟတ္ထန္၊ ဗုိလ္မွဴး ဘုန္းႏုိင္တုိ႔ ၆ ဦး တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

UNFC ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ DPN ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္လည္ ေတြ႔ဆံုျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။