ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႕မွ PPWT တုိ႔ ခ်င္းမုိင္တြင္ ေတြ႕မည္

  • ခုႏွစ္
  •  ဖနိဒါ/ မဇၩိမ
  • မဇၩိမ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ PPWT မေတြ႕ဆံုမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အလုပ္အဖြဲ႕(PPWT) ႏွင့္   ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN) တို႔ ၾသဂုတ္ ၂ရက္က ခ်င္းမုိင္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ဖနိဒါ) ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ႏွင့္ PPWT မေတြ႕ဆံုမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အလုပ္အဖြဲ႕(PPWT) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN) တို႔ ၾသဂုတ္ ၂ရက္က ခ်င္းမုိင္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္။ (ဓာတ္ပံု-ဖနိဒါ)

ၾသဂုတ္ ၂ ။

အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႔ (PPWT)တုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ဆံုမည္ျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ ဦးခင္ေဇာ္ဦး၊ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စုိး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႔ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႔ (PPWT)ဘက္မွ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ အၾကံေပးအရာရွိ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တစ္ႏွစ္ကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ က်ေနာ္တို႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ဖုိ႔ ရွိတယ္။ ေနာက္တႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဒီဇင္ဘာမွာ လုပ္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနေတာ့ PPWT နဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔လည္း ေလာခီးလာမွာ စဥ္းစားထား တာမ်ဳိးရွိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ ရန္ကုန္မွာ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ မလုပ္ခင္မွာ သူတို႔ စဥ္းစားထားတာေတြနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းဖုိ႔ လာတာပါပဲ”ဟု သူက မဇၩိမကုိ ေျပာသည္။

အလားတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN) တုိ႔ကလည္း ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုမည္ဟု သူက ေျပာသည္။

လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္မွ ၁၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ဖက္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုႏုိင္ေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ ထပ္မံေတြ႔ဆံုျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPNတုိ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ကလည္း အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံု၍ DPN ဘက္မွ တင္ျပထားေသာ အခ်က္ ၈ ခ်က္အေပၚ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။