ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုရန္ သေဘာတူ

  • ခုႏွစ္
  •  ဖနိဒါ
  • မဇၩိမ

အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တုိ႔ ၾသဂုတ္လ ၁၀ရက္ႏွင့္ ၁၁ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆဌၥမအႀကိမ္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထက္ တုိးတက္မႈရွိၿပီး ရန္ုကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရိခဲ့သည္ဟု အစိုးရ ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္မွ အၾကံေပးအရာရွိ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔ကဟာကုိ က်ေနာ္တို႔ ရန္ကုန္မွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကုိ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ညိႇႏႈိင္းတာေတြကုိ ဒီမွာ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်ေနာ္တုိ႔လာၿပီး တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာက ဇူလုိင္လ ၂၀ ရက္ေန႔က ေဆြးေႏြးပြဲထက္ အမ်ားႀကီး ညိႇႏိႈင္းလုိ႔ရတယ္။ တုိးတက္မႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ လာမည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၀၊ ၁၁ မွာ ရန္ကုန္မွာ ၆ ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္”ဟု သူက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးႏွင့္ လာမည့္ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံသုိ႔ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈ အားရမႈ ရွိသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

အစုိးရဘက္မွ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ေဆြေႏြးတင္ျပမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း DPN ဘက္ကမူ သူတုိ႔ အဆုိျပဳထားသည့္ အဆုိျပဳခ်က္ ၈ ခ်က္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ညွိႏုိင္းသေဘာတူညီရရွိမွသာလွ်င္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အဆင့္တက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း DPN မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာသည္။

“အန္စီေအ အျမန္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ဖို႔အတြက္က က်ေနာ္တုိ႔ အဆုိျပဳထားတဲ့ အခ်က္ ၈ ခ်က္က ဥပေဒအေၾကာင္းအရ ခုိင္လံုနဲ႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတဲ့ အေနအထားကုိေရာက္မွပဲ။ သေဘာတူညီႏုိင္တဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္မွပဲ။ အန္ဒီေအ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္တဲ့အဆင့္ကုိ ေရာက္မွာပါ”ဟု သူက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္ေကာင္းအျဖစ္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။

“အခုက က်န္ေနတဲ့ အပုိင္းေတြ ရွိေနတယ္။ က်န္ေနတဲ့အခ်က္ေတြမွာလည္း အဓိက ေရရွည္သြားရမယ့္ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီမွာ ဘာေတြပါသလဲဆုိေတာ့ မူေဘာင္ျပန္လည္ သံုးသပ္တာတုိ႔၊ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိးၿပီးရင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရားေတြကုိ က်ေနာ္တုိ႔ ခုိင္မာေအာင္လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိလုပ္သြားမလဲ။ ဒါေတြကုိ က်ေနာ္တို႔ ညိႇႏိႈင္းဖုိ႔က်န္ေနေသးတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးုထုိးၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွလုပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အပုိင္းနဲ႔ အန္စီေအမထုိးခင္ လုပ္ရမယ့္အပုိင္းေတြ ရွိေနပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

DPN ဘက္မွ အားလံုးပါဝင္၍ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ အတူတကြ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးလုိေသာ္လည္း ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစုိးရတုိ႔က အားလံုးပါဝင္ေရးကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေသးဘဲ လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္သည့္အဆင့္ မေရာက္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သူကဆက္ေျပာသည္။

ယေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ဦး ဦးေဆာင္၍ ဦးေအာင္ၾကည္၊ ဦးေအာင္စုိး၊ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ဦးေက်ာ္လင္းဦးတို႔နွင့္ DPN ဘက္မွ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ကာ ႏုိင္ေအာင္မေငး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဆအြန္၊ ဗုိလ္မွဴးဟတ္ဟန္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး မင္းထြန္း၊ နာပစ္ဘြန္၊ ဦးထြန္းေဇာ္တုိ႔ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။