ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ UNFC တိုက္တြန္း

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္ကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကရန္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ(UNFC) က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ယေန႔ က်ေရာက္ေသာ (၂၉) ၾကိမ္ေျမာက္ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုေန႔ အတြက္ UNFC မွ ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အထက္ပါအတိုင္း တိုက္တြန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီသည္ တိုင္းျပည္၏ အစိုးရေနရာတြင္ ရယူထားေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္တြင္ ရုပ္လံုးေဖာ္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဟု UNFC ကဆုိသည္။

ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားသည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ကုိ အာမခံေပးႏုိင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ   ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ထပ္တူက်ေနျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေရးကို အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု UNFC က ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုသည္ လူမ်ဳိးဘာသာ အသားေရာင္မခြဲျခားဘဲ လူတန္းစားေပါင္းစံုပါဝင္သည့္ လူထုညီညြတ္မႈအားကို အျမင့္မားဆံုး ျပသႏိုင္ခဲ့သည့္ သမိုင္း၀င္လႈပ္ရွားမႈႀကီးျဖစ္ၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓါတ္သည္လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီတိုက္ပြဲႏွင့္ အတူ ခုိင္မာရွင္သန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ရွစ္ေလးလုံးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ တုိက္ပြဲ၀င္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။