NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ သံုးသပ္ရန္ JICM အစည္းအေဝး အျမန္ဆံုးေခၚယူ၍ ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ PPST ဆံုးျဖတ္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိင္ရာ အစည္းအေဝး (JICM) အျမန္ဆံုး ေခၚယူက်င္းပ၍ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရး အျမန္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးရန္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST )က ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စင္မ်ားကုိ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခဲ့ၾကၿပီး PPST က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္ႏွင့္ ၁၀ ရက္မ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝး၌ JICM ေခၚယူေရး အပါအဝင္ အခ်က္ ၂၀ ကုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အေရးႀကီးဆံုးက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္ဖို႔ ဒီျပန္လည္ သံုးသပ္တာေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔မႈေတြျဖစ္ဖို႔ အရင္သင္ခန္းစာေတြ ထုတ္ဖုိ႔ဆုိတာ အဓိက တာဝန္ရွိတဲ့ JICM ေခၚတဲ့ အစည္းအေဝးကေန ဆံုးျဖတ္ေပးရမယ္။ ဒါက ျပႆနာေတြကုိ ရွင္းတဲ့ေနရာလုိ႔ပဲဆုိဆုိ အစုိးရနဲ႔ EAOၾကားမွာ အျမင့္ဆံုး ညွိႏႈိင္းတဲ့အဖြဲ႔၊ ဒီအဖြဲ႔အစည္းက ဒါေတြဟာ ပူးတြဲလုပ္ဖုိ႔ သေဘာတူတယ္ ဆုိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ဖို႔ လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပထမဆံုးအေနနဲ႔ ဒါေတြကုိ ျပင္ဆင္မယ္။ ျပင္ဆင္ၿပီးရင္ အီးေအအုိ ၈ ဖြဲ႔အေနနဲ႔ JICM ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမဆံုး ဦးစားေပး စဥ္းစားခဲ့တယ္”ဟု အစည္းအေဝးအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ PPST ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ရဲေဘာ္သံခဲက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

“ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔ဆုိတာ တစ္ဖြဲ႔တည္းနဲ႔ မလံုေလာက္ဘူး ထင္တယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ႀကီးထဲမွာ အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ လူေတြ အားလံုးနဲ႔ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခြင့္ကုိ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ အျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ JICM က ဆံုးျဖတ္ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ JICM က်င္းပဖို႔ ပထမအေနနဲ႔ ႀကိဳးပမ္းမယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

JICM မွ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးလုိက္ပါက အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ပူးတြဲ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ အစုိးရဘက္ကလည္း ဖိတ္ၾကားထားၿပီး ျဖစ္၍ မၾကာမီ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈမ်ား ဆက္လုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း PPST ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာကလည္း သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ NCA ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့မႈကုိလည္း PPST အစည္းအေဝးတြင္ သံုးသပ္ခဲ့သည္ဟု ရဲေဘာ္သံခဲက ေျပာသည္။

“ဒီေနရာမွာ NCA ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႔တဲ့ UPDJC ရဲ႕ေနာက္မွာ သူ႔မွာလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ ဆံုးျဖတ္ရမဲ့ ပံုစံေတြဟာ အခု အေျခအေနမွာ အခု တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ၾကားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွွိဖုိ႔ လုိတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံုဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အပုိင္းမွာ ေရာေထြးမႈေတြ၊ အခ်ိန္မလံုေလာက္မႈေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကားထဲမွာ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရင္ သေဘာတူခ်က္သာခ်ခဲ့တယ္ဆုိေပမဲ့လည္း လံုေလာက္တဲ့ အခ်ိန္ေတြ မရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ ခ်လုိက္ရတယ္ ေက်ေက်နပ္နပ္ ရွိတယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး”ဟု သူက ဆက္လက္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ လက္ရွိ စုဖြဲ႔ထားသည့္ UPDJC ၊ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အလုပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးအဆင့္ဆင့္တြင္ အျပန္ အလွန္ ဆက္စပ္မႈ အားေကာင္းရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ္လည္း လာမည့္ ေအာက္တုိလအထိ အခ်ိန္ ၂ လၾကာ လက္ရွိ စုဖဲြ႔မႈအတုိင္း ဆက္ထားရွိရန္ PPSTက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနမွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ဖုိ႔ အစည္းအေဝးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ ကိစၥကုိေတာ့ လာမဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းမွ က်ေနာ္တုိ႔ စုဖြဲ႔မႈေတြကုိ တရားဝင္ လုပ္သြားမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာေတာ့ ရွိေနတဲ့ ပံုသ႑န္၊ ရွိေနတဲ့ စုဖြဲ႔မႈနဲ႔ဘဲ ဆက္လက္ထားရွိၿပီးေတာ့ ႏွစ္လအခ်ိန္ယူမယ္” ဟု သူက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU)မွ ပဒုိကြယ္ထူးဝင္းအား UPDJC ၏ ဒုဥကၠ႒ တာဝန္မွ အျခားသူအား လြဲေျပာင္း တာဝန္ေပးအပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ ၄င္းအေပၚ ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုို႔ျပင္ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ABSDFက ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိးသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သလုိ၊ ABSDF အပါအဝင္ အျခား တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ လက္ရွိ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းသြားရန္ PPST အစည္းအေဝးမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ဟု ရဲေဘာ္ သံခဲက ေျပာသည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာအစည္းအေဝးတြင္ PPST တာဝန္ေပးလုိက္သည့္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အလုပ္အဖြဲ႔(PPWT)မွ လာခီးလာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ NCA အေကာင္အေထည္ေဖာ္မႈ ျပန္လည္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တခုလံုး ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ EAOS အဖြဲ႔က အျမင္သေဘာထားမ်ား သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျမန္ဆံုး ေဆြးေႏြးသြားရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိ္ယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေထာက္ခံ ျကိဳဆုိေၾကာင္းႏွင့္ ရလဒ္ေကာင္း ရမည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ကာအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသ အခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ား အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုး ထပ္မံ ပါဝင္လာေရးကုိ အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ႀကိဳးပမ္းရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။

PPST အစည္းအေဝးတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ မူတူးေစးဖုိး၊ RCSS/SSA ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္ဆစ္တုိ႔ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ PPST ကုိ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔၏ မူဝါဒအရ လုပ္ငန္းမ်ား ဦးေဆာင္သြားရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လက က်င္းပခဲ့ေသာ ၄င္းအဖြဲ႔မ်ား၏ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမွ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။