နယ္စပ္ရွိ ရွမ္းဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဆက္လက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရွမ္းအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ေတာင္းဆုိ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသည့္ ျပည္သူ  ၆၂၀၀ ေက်ာ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးရန္ ရွမ္းျပည္ဒုကၡသည္မ်ားေကာ္မတီႏွင့္ ရွမ္းလူ႔အခြင့္အေရးမ႑ိဳင္က ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္  ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္တကၠသုိလ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ေတာင္းဆုိလုိက္သည္။

အေျခခံ စားနပ္ရိကၡာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (TBC)က လာမည့္ စက္တင္ဘာလမွစတင္၍ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ရပ္ဆုိင္းေတာ့မည္ျဖစ္၍ ဆက္လက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေတာင္းဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“TBC က ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကတည္းကေန အကူအညီေပးခဲ့တာ ရွမ္းအုိင္ဒီပီေတြေရာ၊ ထုိင္းဘက္မွာရွိတဲ့ ကုန္းေက်ာ္စခန္းက ဒုကၡသည္ေတြကိုေရာ ေပးေနတာ အခုက စက္တင္ဘာလကေန ျဖတ္လုိက္ေတာ့ သူတို႔ မျဖတ္ခင္မွာ က်ေနာ္တို႔က အခက္အခဲ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ စခန္းေတြဆုိ ရွာစားလုိ႔ရတဲ့ စုိက္ပ်ဳိးဖို႔လည္း ေတာင္ေတြ အရမ္းျမင့္ေတာ့ ဘာမွ စုိက္ပ်ဳိးလို႔ မရဘူး။ စပါးေတြ စုိက္လုိ႔မရဘူး”ဟု ကုန္းေက်ာ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ လံုးစုိင္းလင္းက မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

ကုန္းေက်ာ္ ဒုကၡသည္စခန္းသည္ ၁၆ ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ေနရပ္ျပန္၍ မျဖစ္ႏုိင္ေသးသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဆက္လက္ ကူညီေပးၾကရန္ ယမန္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အဓိကထားရွင္းျပခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ ဒုကၡသည္မ်ား ေနထုိင္ေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေတာင္ေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိး စားေသာက္ရန္ ခက္ခဲျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေသာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆားမ်ားျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ကတည္းက တည္ရွိေသာ ေကာင္းမုန္မုန္း၊ လြိဳင္တုိင္းလွ်န္၊ လြဳိင္လမ္၊ ကုန္းေက်ာ္၊ လြဳိင္ဆမ္ဆစ္၊ လြဳိင္ေကာ္ဝမ္း စသည့္ ဒုကၡသည္စခန္း ၆ ခု ရွိၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။