အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕တုိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ ေဆြးေႏြး

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္ခုတည္း ခ်မွတ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၊ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST)၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)ႏွင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) စသည့္ေကာ္တီ ၃ ရပ္တုိ႔ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့မ်ားကုိ မဟာဗ်ဴဟာ ေပၚလစီတစ္ခုတည္း ထားရွိရန္အတြက္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု PPST အဖြ႔ဲဝင္ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

“လက္မွတ္ထုိးထားတဲ့ ၈ ဖြဲ႔ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ သံုးသပ္ေရးစြဲတဲ့ေခါငး္စဥ္ေပါ့ေလ။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မွတ္ထုိး ၈ ဖြဲ႔က ေခါင္းစဥ္ ၃ ခုနဲ႔ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိး။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တပ္မေတာ္၊အစုိးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတိီေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Joint လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း ၃ ခုရွိေတာ့ UPDJC ၊ JMCနဲ႔ ၈ ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ေတြ စုထားတဲ့ PPST ေကာ္မတီေတြက သူ႔ဟာသူ ရွိေနေတာ့ ဒီေကာ္မတီ ၃ ခုရဲ႕ အလုပ္ေတြကုိ စံုရပ္တစ္ခု ရွာၿပီးေတာ့ ထိန္းညွိဖုိ႔ လုိလာၿပီဆုိၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ရွိတုန္း လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။

သူက ဆက္လက္၍ “ေပၚလစီတစ္ခုခ်ေပးဖုိ႔ေပါ့။ ဒီသံုးဖြဲ႔က ကုိယ့္ရဲ႕ မူလ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ေရး ဆုိတဲ့ဟာကုိ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ဒီေကာ္မတီေတြက ဒီလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ အေသးစိတ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ေျခမျပတ္ဖုိ႔ေပါ့။ တခါတေလ တခ်ဳိ႕ေကာ္မတီေတြက လုပ္ရင္းနဲ႔ မူလဟာ ေပ်ာက္ၿပီးေတာ့ တျခားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ေနာက္ကုိ လုိက္ပါရတာေတြ ရိွတယ္ေလ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိန္းေၾကာင္းတဲ့ သေဘာပါ”သူက ေျပာသည္။

NCA လက္မွတ္ ထုိးထားသည့္ အဖြ႔ဲ ၈ ဖြဲ႔မွ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ANP)ႏွင့္ ရွမး္ျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)တို႔ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္း မရွိျခင္းတုိ႔ အပါအဝင္ ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕တုိး အေကာင္ အထည္ေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေနာက္ေႏွးမႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ပုိမုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပန္လည္ မြန္းမံရန္ ရည္ရြယ္၍ အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားရွာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ေျပာသည္။

၄င္းအစည္းအေဝးကုိ UPDJC ၊ JMCႏွင့္ PPST တစ္္ဖြဲခ်င္းအလုိက္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ သံုးဖြဲ႔လံုး စုေပါင္း ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ထုိအစည္းအေဝးတြင္ အပစ္ရပ္ အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္မွ ၇ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝး က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ NRPC မွ ခြင့္ျပဳေၾကာင္းကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ထုိင္းသံရံုးသို႔ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။