ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ RCSS ဥကၠဌ ဦးယြက္စစ္တို႔ေတြ႔ဆံု

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ
Myanmar State Counsellor Office Myanmar State Counsellor Office

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) ဥကၠ႒ ဦးယြက္စစ္ တို႔ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခန္႔က ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA)အရ အစိုးရဘက္က ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယံုၾကည္မႈ ၊ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု အတိုင္ပင္ခံရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း အေသးစိတ္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ျခင္းမရိွေပ။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA) သည္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း ပေလာင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ TNLA ႏွင့္လည္းေကာင္း မၾကာခဏ  ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရိွေနသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဒုဥကၠဥ ႏိုင္ဟံသာဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ကိုလည္း ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္တြင္   ေတြ႔ဆံုခဲ့ေသးေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံုမႈရလာဒ္ကို အေသးစိတ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

Last modified onTuesday, 12 စက္တင္ဘာလ 2017 13:00