ႏိုင္က်ဥ္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ဟံသာဝတီေဖာင္ေဒး႐ွင္း ထုတ္ျပန္

  • ခုႏွစ္
  •  ေဒါင္းလူ
  • မဇၩိမ

ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံရဆဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအပါအဝင္ စာနယ္ဇင္းသမား စုစုေပါင္း ၈၀၀ ေက်ာ္တို႔ အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၉၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ႔ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း ဟံသာဝတီဦးဝင္တင္ေဖာင္းေဒး႐ွင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ႔သည္။

ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား အႀကိမ္ ၃၀ ေျမာက္ ေထာက္ပံ႔ေငြေပးအပ္ပြဲတြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား/ ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ႔ရန္ ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည့္ ဟံသာဝတီဦးဝင္တင္ေဖာင္ေဒး႐ွင္းအေနျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ႔ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ယခင္က ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္၊ ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ သုံးလတစ္ႀကိမ္ေထာက္ပံ႔ေငြမ်ားပံုမွန္ ေပးအပ္ခဲ႔သည္။

ယခု အႀကိမ္ ၃၀ ေျမာက္ ေထာက္ပံ႔ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား ၁၃ ဦးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေငြ ၂၈ သိန္းႏွင့္ဆိုလၽွင္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁ ဦး၊ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၁၆၁ ဦး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမား ၆၄၅ ဦး စုစု ေပါင္း ၈၀၇ ဦးတို႔အတြက္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၁၉၄၇ ေထာက္ပံ႔ႏိုင္ခဲ႔ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ပညာေရးေထာက္ပံ႔မႈအစီ အစဥ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ သားသမီး စုစုေပါင္း ၇၇၃ ဦးအတြက္ ေထာက္ပံ႔ေငြက်ပ္ ၈၂၉ သိန္း ေပးအပ္ခဲ့သည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအစီအစဥ္အျဖစ္ အမွတ္ ၁၁၉ ၊ လမ္း ၅၀ ၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ေဖာင္ေဒး႐ွင္း ေစတနာေဆးကုခန္း ဖြင့္လွစ္၍ အခမဲ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးလၽွက္႐ွိ ေၾကာင္းသိရသည္။