ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC)ႏွင့္ DPN တုိ႔ သတၱမအႀကိမ္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုမည့္ရက္ ေရႊ႕ဆုိင္း

  • ခုႏွစ္
  •  ဖနိဒါ
  • မဇၩိမ

အစုိးရ ၿငိမ္ခ်မ္းေရေကာ္မရွင္ (PC)ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆုိင္ရာညွိႏႈိင္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔( DPN)တုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုရန္ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္သည္။

PC ႏွင့္ DPN တုိ႔ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုစဥ္ လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္၊ ၇ ရက္မ်ားတြင္ သတၱမအႀကိမ္တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုရန္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ရာမွ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားေၾကာင့္ ထုိေန႔တြင္ မေတြ႔ဆံုႏုိင္ေၾကာင္း PC ဘက္မွ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စာေရးအေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္ဟု DPN မွ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ႏုိင္ေအာင္မေငးက ေျပာသည္။

“အေၾကာင္းျပခ်က္က က်ေနာ္တို႔ ေျပာတဲ့ ၇ ရက္ေန႔က သတင္းကြ်တ္ holiday (ရံုးပိတ္ရက္) နဲ႔ဆံုသြားလုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ကလည္း ၉ ၊ ၁၀ ၁၁ ကေန က်ေနာ္တို႔လည္း အလုပ္ရွိလို႔ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ပုိင္းမွလုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္”ဟု ႏုိင္ေအာင္မေပးက သတင္းေထာက္မ်ားကုိ ေျပာသည္။

လာမည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ကတစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ ေန႔လည္း ျဖစ္သည္။

အစုိးရက က်န္ရွိေနေသာ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳးိမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC ) မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း NCA ၂ ႏွစ္ျပည့္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ေျပာဆုိထားေသာ္လည္း လက္ရွိ ေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနအရ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ႏုိင္ေအာင္မေငးက ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ အလြတ္သေဘာေတြ႔ဆံုစဥ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုရန္ ညွိႏႈိင္းခဲ့သလုိ၊ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုလုိေၾကာင္း DPN ဘက္မွ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။