တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တုိ႔ကို သီးျခားဆီေတြ႕ဆံုရန္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႕ေတာင္းဆိုထား

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

 အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ၈ဖြဲ႕မွဖြဲ႔စည္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ (PPST) မွ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ႏွင့္ သီးျခားဆီေတြ႕ဆံုလို သည္ဟု ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း PPST အဖြဲ႔ဝင္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္ ျမန္မာကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာ ၁ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနား အၿပီးတြင္ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ သီးျခားဆီေတြ႕ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အလႊတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုၾကဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္ကဒါကို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုဘက္ကအခ်ိန္ေပး ႏိုင္မႈမေပးႏုိင္မႈ ကေတာ့ မသိေသးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဒီလိုသြားေရာက္စဥ္ကာလမွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြၾကားမွာ အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈေတြ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသြားတဲ႔အခါမွာ ပိုၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔မွ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ (PPST) က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ အေရးေပၚ အစည္းအေဝးတရပ္ ေခၚယူေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္အၿပီးတြင္ ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထိုအစည္းအေဝးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ NCA ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခမ္းအနားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစုုိးရႏွင့္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔တုုိ႔ တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တုုိက္ခုုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုုိးခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကုုိ ေျမာက္ပုုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ၇ ဖြဲ႔ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ(FPNCC) အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚမည္ ဟု PPST အဖြဲ႔ကဆိုသည္။ ယင္းသို႔ဖိတ္ၾကားရန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုလည္း ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

“အဲဒီအဆုုိျပဳမႈကုုိ အစုုိးရဘက္က လက္ခံၿပီးေတာ့မွ ေျမာက္ပုုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြေရာ၊ ယူအန္အက္ဖ္စီေရာ ဒီအခမ္းအနားကုုိ ဖိတ္ၾကားဖုုိ႔ ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူၿပီး ျဖစ္ပါတယ္”ဟုု သူက ေျပာသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ  (KNLA/PC) ၊ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)၊  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ABSDF)၊ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) တို႔သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ တြင္အစိုးရႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) ကိုေရးထိုးခဲ႔ၾကျခင္းျဖစ္သည္။