အင္အားႀကီးမားသူမ်ားတာဝန္မသိပါက ႏုိင္ငံဒုကၡႀကီးမားစြာေရာက္ႏုိင္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ

 ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္လူငယ္မ်ားစကားဝုိင္း(Myanmar State Counsellor Office) ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္လူငယ္မ်ားစကားဝုိင္း(Myanmar State Counsellor Office)

ေနျပည္ေတာ္႐ွိ MICC-2 တြင္ ဇန္နဝါရီလႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ႏွင့္လူငယ္မ်ားစကားဝုိင္း- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း(Peace Talk) တြင္ အင္အားႀကီးမားသူမ်ားတာဝန္မသိပါက ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႀကီးမားစြာဒုကၡေရာက္ႏုိင္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သတိေပးေျပာၾကားလုိက္သည္။

“ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူရဲ႔အင္အား အင္မတန္မွႀကီးမားပါတယ္၊ ျပည္သူကုိအေျခခံတဲ့စနစ္ပါ၊ အင္အားႀကီးမားေလေလ တာဝန္သိသိနဲ႔ ဒီအင္အားကုိသုံးရေလေလျဖစ္တယ္၊ အင္အားႀကီးမားတဲ့လူမ်ားဟာ တာဝန္မသိဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံအင္မတန္မွဒုကၡေရာက္ပါတယ္၊ အင္အားနည္းတဲ့သူေတြ တာဝန္မသိေတာ့ ဒုကၡေရာက္တာ ေသးေသးေလးပါ” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ နိဂုံးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း(Peace Talk) သို႔ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ ၁၆ ဦး၊ မသန္စြမ္းကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ ၁ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳလူငယ္ ၁ ဦး တုိ႔ႏွင့္အတူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား MRTV အျပင္ Myanmar State Counsellor Office Page လူမႈကြန္ယက္အင္တာနက္ Facebook တြင္ Live တုိက္ရုိက္လႊင့္ထုတ္ေနစဥ္ Online ေျဖၾကားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိလည္း ေတြ႔႐ွိရသည္။  

စစ္ပဲြမ်ားရပ္တန္႔ရန္ မ်ားမ်ားေျပာေပးၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ တခ်ိဳ႕နားေလးေနသူမ်ားအတြက္ မ်ားမ်ားေျပာေပးမွ ၾကားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က လူငယ္မ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္သည္။

မေကြးတုိင္းမွ လူငယ္တစ္ဦးက “ဒီလုိပြဲမ်ဳိးကုိ ေနျပည္ေတာ္မွလုပ္တာထက္ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းေတြအသီးသီးမွာ လူငယ္ေတြပုိမုိပါဝင္တဲ့ လူငယ္စကားဝုိင္းေတြ ပုိမုိလုပ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ အဲဒီအျပင္ကုိ အေမကုိယ္တုိင္ပါမကဘဲနဲ႔ ကာခ်ဳပ္ကုိယ္တုိင္ပါ ထုိင္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔နဲ႔ အေမးအေျဖလုပ္ႏုိင္ရင္ ပုိမုိအဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အလားတူ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ စစ္တပ္ကို အစိုးရ အမိန္႔ေအာက္မွာ ထား႐ွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း  လူငယ္တစ္ဦး၏ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ေရွာင္လြဲေျပာဆုိခဲ့ျပီး လူထုကိုမထိခိုက္သည့္နည္းႏွင့္ ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါကအခ်ိန္ယူရမည္ဟု နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ကေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္စတင္က်င္းပေသာ အဆုိပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဝုိင္း(Peace Talk) တက္ေရာက္သည့္လူငယ္မ်ားကုိ အစိုးရက ေရြးခ်ယ္ဖိတ္ၾကားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကခ်င္၊ ကယားႏွင့္ ခ်င္း ျပည္နယ္မွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခ်ိန္မွီမတက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။