ကုလလူ့အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဇင္းက်ိုက္အက်ဉ္းဦးစီးစခန္းသို့လာေရာက္

ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ့အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းသူ မစၥစ္ ရန္ဟီးလီနွင့္ အဖြဲ့သည္ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္ေန့က မြန္ျပည္နယ္ ေပါင္ျမို့နယ္၊ ဇင္းက်ိုက္ အက်ဉ္းဦးစီးဌာန ကုန္ထုတ္စခန္းသို့ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဇင္းက်ိုက္ အက်ဉ္းဦးစီဌာန ကုန္ထုတ္စခန္းတြင္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိုးေဖာက္မႈရွိမရွိ၊ အလုပ္စခန္း မည္သို့ေပၚလာရေျကာင္း၊ ကုန္ထုတ္စခန္းအေရအတြက္၊ ရဲဘက္ဦးေရ အေရအတြက္၊ အလုပ္ေစခိုင္းမႈအေျခအေန၊ ျပစ္ဒဏ္ခံစားရသည့္အေျခအေန၊ ခြဲျခားခိုင္းေစျခင္း ရွိမရွိ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန အစရွိသည့္အေျခအေနတို့ကို မစၥစ္ ရန္ဟီးလီနွင့္အဖြဲ့က ေမးျမန္းခဲ့ေျကာင္း သိရသည္။

ကုလလူ့အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ ရန္ဟီးလီ(MNA)

“ေက်ာက္ထုတ္လုပ္စခန္းမွာ ရဲဘက္အက်ဉ္းသားေတြကို ညွင္းပန္းနွိပ္စက္မႈ ရွိမရွိ ေမးျမန္းခဲ့တယ္၊ အက်ဉ္းစခန္းက လက္ရွိဝန္ထမ္းဦးေရးနဲ့ ရဲဘက္မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုစီမံေဆာင္ရြက္ေပးလဲ။ ရဲဘက္ေတြကို က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္ေပးလဲဆိုတာ ေမးျမန္းခဲ့တယ္“ ဟု အက်ဉ္းစခန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
၄င္းျပင္ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ငန္းဌာန ကုန္ထုတ္စခန္း ဝန္ထမ္းမ်ားက ရဲဘက္မ်ားအေပၚ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ရွိပါက မည္သို့ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည္ကိုလည္း ေမးျမန္းခဲ့ရာ စခန္းတြင္ ခြဲျခားခိုင္းေစျခင္းမရွိသလို နွိပ္စက္ညွင္းပန္းျခင္းမ်ားလည္း မရွိေျကာင္း၊ ရွိပါကလည္း တိုင္ျကားနိုင္ျပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

မစၥစ္ ရန္ဟီးလီနွင့္အတူ နိုင္ငံျခားေရးဌာန ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး ေဒၚလင္းမာလာေက်ာ္၊ ကုလသမဂၢ ျပန္ျကားေရး တာဝန္ခံ ဦးေအးဝင္း၊ UN Local Security Assistance မွ ဦးဟန္စိုးေသာင္း၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ုပ္ေရး ဦးစီးဌာန ရံုးခ်ုပ္ နိုင္ငံတကာဌာန ဦးရဲမင္းျမတ္တို့ လိုက္ပါခဲ့သည္။

ေက်ာက္ထုတ္လုပ္စခန္းသို့ ေရာက္ရွိေနသည့္ ရဲဘက္မ်ားသည္ အလုပ္နွင့္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ အက်ဉ္းသားမ်ားျဖစ္သည္ဟု အက်ဉ္းစခန္း တာဝန္ရွိသူတို့က မစၥစ္ရန္ဟီးလီးအား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ုပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငံ လူ့အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ Mrs. Yanghee Lee သည္ ဇင္းက်ိုက္ အက်ဉ္းဦးစီးဌာနရွိ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္စခန္းသို့ ပထမဆံုးအျကိမ္ လာေရာက္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။