ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေနာက္ဆုတ္ျခင္းမ႐ွိေသးဟု စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔ေျပာ

မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၊ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအစုအဖြဲ႔အတြင္းေရးမႉး စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က လက္႐ွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေနာက္ဆုတ္ျခင္းမ႐ွိေသးဟု ေျပာသည္။

အဆုိပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကုိ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔ ရာမညဟုိတယ္၌ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပခဲ့ရာ မြန္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့စဥ္ အေမးအေျဖႏွင့္ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းက႑တြင္ ယင္းသုိ႔ေျဖၾကားျခင္း ျဖစ္သည္။

“က်ေနာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနသလဲေပါ့၊ ေရွ႕တုိးသြားသလား ေနာက္ဆုတ္သြားသလား၊ ၁၀၀% ရာခုိင္ႏႈန္းေရာက္ေအာင္ ဘယ္အခ်ိန္အထိသြားရမလဲေပါ့၊ ေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ေနာက္မဆုတ္သြားပါဘူး၊ ေလာေလာဆယ္ ဆက္သြားေနတယ္၊ ေရွ႕တစ္လွမ္းဆက္သြားဖုိ႔ကုိ နည္းနည္းခက္ေနတဲ့သေဘာ” ဟု စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ(ဒုတိယအစည္းအေဝး) က်င္းပမည့္ရက္ မသတ္မွတ္ႏုိင္ေသးျခင္း၊ က်န္႐ွိသည့္တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္အေနအထားမ်ားအေပၚ တက္ေရာက္သူတစ္ဦး ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒါေပမယ့္ ေရွ႔ဆက္တုိးႏုိင္ဖုိ႔ ေျခလွမ္းေတြက ႐ွိပါတယ္၊ UNFC ကလည္း NCA အတုိင္းဆက္သြားဖုိ႔ သူတုိ႔ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးဆုိတာ က်ေနာ္တုိ႔သိရပါတယ္၊ ဒီအေပၚမွာ ေစ့စပ္ၫွိႏႈိင္းႏုိင္မယ္ဆုိရင္ျဖင့္ ေနာက္တစ္လွမ္းၿပီးတစ္လွမ္း ဆက္သြားႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္” ဟု စုိင္းေက်ာ္ၫြန္႔က ဆက္ေျပာသည္။

တဖက္တြင္လည္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမ႐ွိေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာမီက်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလုံး တန္းတူရည္တူဂုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျဖင့္ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာလုိက္သည္။

အဆုိပါ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားအစည္းအေဝးကုိ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ၇ ဖြဲ႔(KNU မပါဝင္) တုိ႔ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ခ်င္းမုိင္ၿမဳိ႔၌ ဧၿပီလ ၈- ၉ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့အၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ အဆုိျပဳခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိ အစုိးရဘက္က မူအားျဖင့္သေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။