မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး စတင္က်င္းပ

ျမန္မာျပည္ေတာင္းပိုင္း႐ွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္ ဗဟိုေကာ္မတီပုံမွန္အစည္းအေဝးကို မြန္ျပည္နယ္၊ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္၌ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ စတင္ က်င္းပလ်က္႐ွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏိုင္ေထာ္မြန္က “ဒီကေန႔ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနက ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ဘာလဲဆိုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာက တစ္မ်ဳိး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တပ္ေပါင္းစု UNFC က လည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္ဖက္ကလည္း တစ္ေယာက္တစ္မ်ဳိးဆီဆိုေတာ့ ဒါေတြ ကို အဆင္ေျပေအာင္ မနည္းၫွိႏႈိင္းသြားရမည့္အေျခအေနပါ” ဟု ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔႐ွိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ၄င္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျပီး မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ကို ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကရန္  မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌက တိုက္တြန္းေျပာဆိုလုိက္သည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ လက္႐ွိႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး NCA ထိုးေရး၊ မထိုးေရး အပါအဝင္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ပါတီဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ယခုက်င္းပဆဲ ဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာသြားမည္ဟု သိရသည္။

တစ္ပတ္ခန္႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မည့္ အဆုိပါမြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၃၃ ဦး႐ွိသည့္အနက္၂၉ ဦးႏွင့္ အရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ၄ ဦးပါဝင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးလ်က္ ႐ွိသည္။