စက္မႈသုံးအရက္ျပန္စက္ရံု(ဘီးလင္း) ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ ညႊန္ၾကား

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္႐ွိ စက္မႈအရက္ျပန္ထုတ္လုပ္ေရး ကုမၸဏီလိမိတက္၏ စက္မႈသံုးအရက္ျပန္ စက္ရုံ(ဘီးလင္း)စက္မႈ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိျခင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ထားမႈမရွိသျဖင့္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔က စက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားအား ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

IEE, EIA, SIA, EMP တို ့ႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရက ယာယီ ရပ္ဆိုင္းခိုင္းလိုက္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ဆိုသည္။

“စက္႐ုံထဲက စြန္႔ပစ္ေရဆိုးေတြအတြက္ တိတိက်က်လုပ္ထားတာ ဘာမွမရွိဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ေသာက္သုံးေရ စီမံခ်က္ထိခိုက္မႈ အစီရင္ခံစာကို သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ စြန္႔ပစ္ေရေတြေၾကာင့္ အဲဒီအနီးအနားရွိ ေက်းရြာေတြက ေသာက္သုံးေရေတြအတြက္ ဒီတစ္လ ႏွစ္လကေတာ့ လွဴဒါန္ေပးသြားမယ္”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ စက္႐ုံမွ ထြက္ရွိလာသည့္ အန႔ံဆိုးမ်ား၊ အမႈံအမႊားမ်ားႏွင့္ ေရဆိုးမ်ားကို ဘီလင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား ထပ္မံ မခံစားေစခ်င္ ေသာေၾကာင့္ စက္႐ုံႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး အေသးစိတ္အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ယင္းအစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အစိုးရထံ ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဘီးလင္းၿမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်က္ေတြ၊ ေရတိုေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အခ်က္ေတြကို အားလံုးညွိႏႈိင္း တိုင္ပင္ၿပီးေတာ့ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကေနတဆင့္ ျပည္နယ္အစိုးရထံကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ခ်က္ခ်င္း အေရးတယူေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေျခအေန မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့ အခုလိုေဆာင္ရြက္ခဲ့တာလို႔ ျမင္ပါတယ္" ဟုု ၎က ေျပာသည္။

ကန္ဘဲ့အင္းဝန္းက်င္ရွိ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာေဒသခံမ်ားသည္ အဆိုပါေရဆိုး၏အနံ႔မ်ား ရႈရႈိက္မိသည့္အတြက္ ေအာ့အန္ျခင္း၊ မူးေဝျခင္းမ်ားကို ခံစားေနရသည့္အျပင္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးမ်ားက ေျမႀကီးထဲသို႔ စိမ့္ဝင္မႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ ၿခံေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးမရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ကန္သာယာရပ္ကြက္ အင္းဝိုင္းကုန္းအပိုင္းေန ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

"အခုလို စက္ရံုကို ပိတ္တာေနာက္ေတာင္က်ေနၿပီး။ ဘာ့ေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကန္ဘဲ့အင္းႀကီးဆိုရင္ လံုးဝပ်က္ဆီးသြားၿပီး။ အခုလက္ရွိ စက္ရံုပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ တြင္းေရ၊ ကန္ေရေတြ ေသာက္သံုးလို ့လံုးဝ မရေတာ့ဘူး”ဟု ၄င္းကရွင္းျပသည္။

ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကန္ဘဲ့အင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္သုံးခုရွိ ေသာက္သံုးေရတြင္း၊ ေရကန္ေရမ်ားတြင္ ေရအရည္အေသြး နိမ့္က်ေနၿပီး ေသာက္သံုးရန္ သင့္ေလ်ာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း တင္ျပထားသည့္အေပၚ ေမလ ၄ ရက္က မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ ့ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ စက္ရံုျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္ဆိုပါက IEE, EIA, SIA, EMP တို႔ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပန္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖၚျပပါရွိသည္။