မြန္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကူညီမည္

မြန္ျပည္နယ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀တည္ျငိမ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ မြန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ကူညီေဆာင္ရြက္သြားရန္ မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕ ရိြဳင္ရယ္ဟသၤာဟိုတယ္တြင္ ေမ ၁၃ရက္က မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ United Nations Global Compact Network Myanmar တို႔ ကတိက၀တ္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကတိက၀တ္လက္မွတ္ကို မြန္ျပည္နယ္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုယ္စား မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ United Nations Global Compact Network Myanmar၊ တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ မြန္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသိန္းေဇာ္ ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသက္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသိန္းဟန္တို႔ ပါ၀င္ ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ Profit ဆိုတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အလုပ္လုပ္ရသလို Planet သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ Peopleလူထုအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ေစတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု United Nations Global Compact Network Myanmar ၏ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္ က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကတိက၀တ္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ႏိုင္သက္လြင္ကသ၀ဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ျပီး ၎အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ပါရွိသည္။

“မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက အျခားျငိမ္းခ်မ္းမႈမရရွိေသးသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ အားက်အတုယူစရာျဖစ္ေစျပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖြံ႔ျဖိဳးေရးသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည္” ဟု မြန္ျပည္နယ္ ေဒသခံ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ က ျပည္နယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစမႈႏွင့္ တြဲလ်က္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဆိုျပီး ျပည္နယ္အတြင္း လူမႈဘ၀တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ မညီမွ်မႈေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးႏွင့္ ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မႈေစ်းကြက္ တည္ျငိမ္ေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား Business for Peace အစီအစဥ္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္ကာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဧျပီ ၄ရက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ျပီး ေမ ၁၃ရက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေမ ၁၄ရက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ဆက္လက္ မိတ္ဆက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။