အမ်ဳိးသမီးငယ္ကိုေရးေႏြးပူေလာင္းခ်သည့္ ထမင္းခ်က္ကန္ထ႐ိုက္အား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္၌ ထမင္းခ်က္အကူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မခင္ခင္ထြန္းကို ေရးေႏြးပူေလာင္းခ်ခဲ့သည့္ ထမင္းခ်က္ကန္ထ႐ုိက္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးေအးစိုးအား ေမလ ၁၈ ရက္ ညေန ၄ နာရီခြဲက ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳိ႕နယ္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္အမိန္႔ခ်မွတ္လုိက္သည္။

“စြဲဆိုထားတဲ့စြဲခ်က္အတုိင္းပဲ တရားသူႀကီးက ေထာင္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္လုိက္တယ္၊ ခ်ဳပ္ရက္ေတြကို ခံစားဖို႔အတြက္ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးေတာ့ ၿပီးသြားတယ္”ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚယဥ္မင္းစန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမဳိ႕နယ္တရား႐ုံးမွ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈျဖင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၆ အရ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၃၂၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ကို တစ္ေပါင္းတည္းက်ခံေစရန္ႏွင့္ ခ်ဳပ္ရက္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“၃၂၆ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ က်ခံရမည္ ၿပီးေတာ့ ၃၂၃ အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ က်ခံရမည္ ျပစ္ဒဏ္ႏွစ္ရပ္ကို တစ္ေပါင္းတည္းက်ခံေစ ခ်ဳပ္ရက္ကို ေထာင္ဒဏ္ကေနၿပီးေတာ့ ထုတ္ႏႈတ္က်ခံေစ၊ သူ႔ကို ခ်ဳပ္ထားတယ္၊ အဲဒီရက္ကေနစၿပီးေတာ့ ဒီေန႔အထိကို ၇ ႏွစ္ ခ်တဲ့အထဲမွာ ႏႈတ္သြားမွာ ဒါက ေထာင္ကလုပ္ရမယ့္အလုပ္”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္တရားသူႀကီး ဦးစိုးမင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္တကၠသိုလ္ (၁၀) ၿမိဳ႕နယ္အေဆာင္၌ ထမင္းခ်က္အကူလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မခင္ခင္ထြန္း လိေမၼာ္သီးႏွစ္လုံးအား ခိုးစားသည္ဟု ထမင္းခ်က္ကန္ထ႐ုိက္ အလုပ္ရွင္ ေဒၚေအးေအးစိုးမွ စြပ္စြဲၿပီး ေရးေႏြးပူျဖင့္ ေလာင္းခ်ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။