မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမသန္စြမ္းမ်ားအား ကူညီမည့္အစီအစဥ္ေဆြးေႏြး

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေျမျမွဳန္မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပး ႏိုင္မည့္အစီ အစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမလ (၂၆) ရက္ေန ့နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ ့၊ အတၳရံဟိုတယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

World Education အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသည့္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ေန သည့္သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား စတင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး အဖြဲ ့အစည္းမ်ား ကို လုပ္ငန္းစဥ္ခ်ျပသည့္ အစည္းအေဝးျဖစ္ေၾကာင္း World Education အဖြဲ ့မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ေဒၚခင္မာေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကယားျပည္နယ္တြင္ မိုင္းဒဏ္ရာရရွိထားသည့္သူမ်ားႏွင့္ မိသားဝင္မ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူေနမႈဘဝတိုးတက္လာေစေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး လိုအပ္ေနသည့္ ဝင္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၂၀ ဦးကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္တြင္ ေျမျမွဳပ္မုိင္းဒဏ္သင့္ထားသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ ပံ့ပိုးေပးမည့္အစီအစဥ္ကုိ စတင္လုပ္ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

"World Education နဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို ့နဲ ့က နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္မွာWorld Education အဖြဲ ့နဲ ့လက္တြဲၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ မုိင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး မိုင္းအႏၱရာယ္အသိေပး သည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားၿပီးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္းအစီအစဥ္မ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သထုံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္ေဒသအထိကြင္းဆင္းၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

"မြန္ျပည္နယ္အေနနဲ႔က ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ သိပ္ၿပီး ေတာ့ မရွိဘူးလို ့ထင္ပါတယ္။ မိုင္းနင္းၿပီး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရတဲ့သူ အေတာ္ေလးရွားပါတယ္။ တစ္ေနရာမွာ မိုင္းထိၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို ့ျပည္နယ္ကို ေျပာင္းလာၿပီးေတာ့ရွိရင္ အေျခက်ေနထိုင္တဲ့ သူေတြရွိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးကိုကိုႏုိင္က ဆက္ေျပာသည္။

World Education အဖြဲ ့၏ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား အရ ကယားျပည္နယ္တြင္ ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္သင့္ မသန္းစြမ္းဦးေရ (၃၀၀) ခန္ ့ရွိေၾကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း စာရင္းအတိအက်မရေသးေသာ္လည္း ေျမျမွဳပ္မိုင္းဒဏ္သင့္ မသန္စြမ္းဦးေရ (၂၀၀) ေက်ာ္ (၃၀၀) ခန္ ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။