UNFC ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအေလွ်ာ့အတင္းရွိမွ ျဖစ္မည္

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးက်င္းပၿပီးေနာက္ ညီၫြတ္ ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ရယ္ေကာင္စီ(UNFC)ႏွင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီရန္ ညွိႏႈိင္းေနသည့္ အခ်က္ ၉ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးႏွစ္ဖက္လံုး အေလွ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ရမည္ဟု  ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC)အဖြဲ႔၀င္ဦးေဇာ္ေဌးကေမလ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပင္လံုဒုတိယအစည္းအ ေ၀းစတုတၳေန႔သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။

“ႏွစ္ဖက္လုံးက ကုိယ္လုိခ်င္တာ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မရႏုိင္ဘူး။ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေလ်ာ့အတင္း႐ွိရမယ္။ ဒါမွ ဆက္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားလုိ႔ရမယ္။ သူတုိ႔ေတာင္းဆုိခ်က္ ၉ ခ်က္အေပၚမွာ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းသြားမယ္” ဟု ၄င္း ေျပာသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈညွိႏႈိင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔(DPN) အဖြ႔ဲတို႔ အၾကား အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီးသည့္ေနာက္ပုိင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မက်ဳိးေပါက္ေစေရးႏွင့္ ပုိၿပီးခုိင္ မာမႈရွိေစရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္နည္းလမ္းအေပၚ ႏွစ္ဖက္သေဘာထားကြဲလြဲေနျခင္းျဖစ္ေနသည္။

UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ DPN အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာႏုိင္ေရႊသိန္းက “က်ေနာ္တုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်က္ ၉ ခ်က္ကုိလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္ထားပါၿပီ။အခ်ဳိ႔အခ်က္ေတြ ေလွ်ာ့ထားတာလည္းရွိပါတယ္။ ဥပမာ ေတာ္လွန္ေရးဆုိတဲ့အသုံးအႏႈန္းကုိ မသုံးဖုိ႔ဆုိတာ မ်ဳိးေတြလည္း ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

UNFC ေတာင္းဆုိထားသည့္ ခ်က္ ၉ ခ်က္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ေၾက ညာေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုိးရ(အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသုံးပြင့္ဆုိင္ျဖစ္ေရး၊ အပစ္ရပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိသက္ေသ မ်ားပါဝင္ေရးစသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္ဟုသိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ အဆုံးအ ျဖတ္ရယူမည့္ NCA စာခ်ဳပ္ပါႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲက႑မွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိဳ႕ က်င္းပခဲ့ ၿပီး ျဖစ္ သည္။အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားကိုက႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားမွ တဆင့္ အတြင္းေရးမွဴးအဖြ႔ဲ၊ထိုမွ တဆင့္ UPDJC က ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးေစလိုသည့္အခ်က္မ်ားကို ယခု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ က႑အလိုက္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႔အလိုက္ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။  

ယခုက်င္းပဆဲ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၂၁ရာစု ပင္လံုဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊လူမႈေရး၊လုံၿခဳံေရး၊ ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္စသည့္က႑ႀကီးငါးခု က႑အလိုက္၊အစုအဖြဲ႔အလိုက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ မွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအတည္ျပဳခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။